10 Kỹ Thuật Bảo Hiểm Phái Sinh Quan Trọng: Làm Chủ Rủi Ro Tài Chính của Bạn

Việc nắm vững công nghệ chống chịu biến động tài chính là rất quan trọng trong cảnh quan tài chính hiện nay.

Dù bạn là nhà đầu tư, thủ quỹ hay chuyên gia tài chính, việc hiểu cách sử dụng các công cụ tài chính để chống chịu các rủi ro là cần thiết.

ADVERTISEMENT

Bài viết này sẽ khám phá mười kỹ thuật cần thiết để điều hướng biến động thị trường, lãi suất, rủi ro về tiền tệ và nhiều hơn nữa, tối ưu hóa hiệu suất cổ phiếu.

Hợp Đồng Tiền Tệ Chuyển Tiếp

Quản lý rủi ro tài chính bằng đạo hợp đồng phái sinh sử dụng các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, trao đổi và chuyển tiếp để giảm thiểu rủi ro giá cả, lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái.

Hợp đồng chuyển tiếp được sử dụng cho mục đích quản lý rủi ro. Chúng cho phép các bên cố định một giá trị tương lai cho tài sản, từ đó giảm thiểu rủi ro biến động giá cả.

ADVERTISEMENT

Ví Dụ Quan Trọng trong Quản Lý Rủi Ro:

 • Nông Nghiệp: Nông dân sử dụng hợp đồng chuyển tiếp để ổn định giá cả sản phẩm và đảm bảo doanh thu ổn định.
 • Sản Xuất: Các nhà sản xuất bảo hiểm chống lại sự biến động giá vật liệu thô thông qua hợp đồng chuyển tiếp.
 • Thương Mại Quốc Tế: Người nhập khẩu và xuất khẩu giảm thiểu rủi ro tiền tệ bằng cách cố định tỷ giá hối đoái với hợp đồng chuyển tiếp.

Hợp Đồng Tương Lai

Hợp đồng tương lai là công cụ tài chính trong đó các bên đồng ý mua bán tài sản vào một giá cả cố định vào một ngày trong tương lai.

Chúng cho phép các nhà đầu tư đề phòng chống lại biến động giá và cho những nhà đầu cơ cơ hội lợi nhuận từ sự chuyển động của thị trường.

ADVERTISEMENT

Ứng Dụng Thực Tế của Việc Đề Phòng:

 • Nông Nghiệp: Các nông dân đề phòng chống lại biến động giá bằng cách cố định giá bán cho vụ mùa nông sản thông qua hợp đồng tương lai.
 • Năng Lượng: Các công ty dầu khí sử dụng hợp đồng tương lai để đảm bảo việc bán hoặc mua tài sản vào giá cố định trong tương lai, giảm thiểu sự biến động giá cả.
 • Tài Chính: Các nhà đầu tư tổ chức đề phòng chống lại rủi ro lãi suất thông qua hợp đồng tương lai liên kết với các chỉ số trái phiếu hoặc lãi suất.

10 Kỹ Thuật Bảo Hiểm Phái Sinh Quan Trọng: Làm Chủ Rủi Ro Tài Chính của Bạn

Hợp đồng tùy chọn

Tùy chọn mua cho người giữ quyền mua tài sản với giá cố định trong một khoảng thời gian nhất định. 

Tùy chọn bán cho người giữ quyền bán tài sản với giá cố định trong một khoảng thời gian nhất định.

Chiến lược Tùy chọn phổ biến cho Quản lý Rủi ro:

 • Gọi đãi được bảo đảm: Các nhà đầu tư bán tùy chọn mua trên tài sản họ sở hữu, tạo ra thu nhập đồng thời có thể hạn chế sự tăng trưởng
 • Bảo vệ Put: Các nhà đầu tư mua tùy chọn bán để bảo vệ chống lại rủi ro giảm tiềm năng trong danh mục đầu tư của mình, tạo ra một sàn cho việc mất mát
 • Cuộn cổ tay: Các nhà đầu tư sử dụng tùy chọn bảo vệ và gọi đãi được bảo đảm để hạn chế rủi ro tăng và giảm

Tráo đổi

Tráo đổi là thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền hoặc các công cụ tài chính khác trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chúng thường được sử dụng để quản lý lãi suất, tiền tệ hoặc rủi ro tín dụng.

Các loại tráo đổi:

 • Tráo đổi lãi suất: Trao đổi lãi suất cố định cho thanh toán theo lãi suất thay đổi, hoặc ngược lại.
 • Tráo đổi tiền tệ: Trao đổi dòng tiền trong các loại tiền tệ khác nhau để quản lý rủi ro tiền tệ.
 • Tráo đổi rủi ro tín dụng: Cung cấp bảo hiểm chống lại việc mặc nợ trong một nghĩa vụ nợ cụ thể.
 • Tráo đổi hàng hóa: Trao đổi dòng tiền dựa trên biến động giá hàng hóa.
 • Tráo đổi cổ phiếu: Trao đổi dòng tiền dựa trên hiệu suất của cổ phiếu cơ sở hoặc chỉ số cổ phiếu.

Swaps in Real-World Risk Management

Trong quản lý rủi ro thực tế, việc giao dịch hợp đồng swap đóng vai trò quan trọng, cung cấp các giải pháp cho nhiều thách thức tài chính khác nhau. Dưới đây là ba ví dụ:

 • Hãng hàng không: Đảm bảo giá nhiên liệu ổn định thông qua việc giao dịch swap hàng hóa.
 • Công ty đa quốc gia: Giao dịch swap tiền tệ để quản lý rủi ro từ biến động tỷ giá ngoại tệ.
 • Ngân hàng: Giao dịch swap lãi suất giúp điều chỉnh mức phơi nợ với mức lãi suất thị trường và duy trì tính sinh lời.

Công Cụ Tài Chính Lãi Suất

Công cụ tài chính lãi suất, như hợp đồng tương lai, hợp đồng tới hạn và quyền chọn, dựa trên lãi suất trong tương lai.

Hợp đồng tương lai cho phép đầu cơ hoặc tự bảo vệ trước sự biến động của lãi suất trong tương lai, trong khi hợp đồng tới hạn cho phép trao đổi dòng tiền cá nhân theo yêu cầu.

Quyền chọn mang lại sự linh hoạt bằng cách cung cấp quyền mua hoặc bán hợp đồng lãi suất với giá cố định trong khoảng thời gian nhất định.

Ý Nghĩa của Bảo Hiểm Lãi Suất:

 • Bảo hiểm lãi suất giúp ổn định dòng tiền, đem lại sự chắc chắn về chi phí hoặc thu nhập lãi suất trong tương lai.
 • Nó bảo vệ khỏi những biến động tiêu cực trên thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư khỏi những mất mát tiềm năng.
 • Bảo hiểm lãi suất cho phép hoạch định tài chính hiệu quả và quản lý rủi ro, tăng cường sự ổn định và lợi nhuận tổng thể.

Thông tin chuyển đổi tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ, tương lai, quyền chọn và trao đổi là các công cụ tài chính để quản lý rủi ro về tiền tệ trong thương mại và đầu tư.

Chúng bao gồm các thoả thuận trao đổi tiền tệ ở mức giá xác định trước, mang lại linh hoạt trong việc bảo hiểm chống lại biến động tiền tệ toàn cầu.

Bảo hiểm Chuyển đổi Tiền tệ – Ví dụ thực tế:

 • Công ty A sử dụng các hợp đồng chuyển đổi tiền tệ để cố định tỷ giá trao đổi cho các mua hàng tương lai, giảm thiểu rủi ro về tiền tệ.
 • Tổ chức Đầu tư B sử dụng các quyền chọn tiền tệ để bảo vệ các khoản đầu tư nước ngoài khỏi sụt giảm giá trị tiền tệ, bảo toàn lợi nhuận.
 • Tập đoàn Đa quốc gia C áp dụng các trao đổi tiền tệ để quản lý rủi ro về tiền tệ trong các hoạt động quốc tế, giảm thiểu lỗ.

Các sản phẩm tài chính phái sinh hàng hóa

Hợp đồng tương lai, quyền chọn và trao đổi hàng hóa là các công cụ tài chính quản lý rủi ro trên thị trường hàng hóa.

Chúng cho phép các nhà đầu tư và doanh nghiệp đối phó với biến động giá trị trên thị trường hàng hóa như dầu, vàng và các sản phẩm nông nghiệp.

Vai trò của các sản phẩm tài chính phái sinh hàng hóa:

 • Các nhà sản xuất sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa để ổn định doanh thu bằng cách khóa giá cho sản phẩm của họ.
 • Người tiêu dùng đối phó với sự tăng giá bằng cách mua hợp đồng tương lai hàng hóa để đảm bảo nguồn cung cấp trong tương lai với giá ổn định.
 • Các hợp đồng trao đổi hàng hóa cho phép quản lý rủi ro hiệu quả cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng thông qua việc trao đổi luồng tiền dựa trên các biến động giá của hàng hóa.

Khung Trình Quản Lý Rủi Ro

Một khung trình quản lý rủi ro vững chắc là rất quan trọng để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo sự ổn định và khả năng phục hồi tổ chức.

Nó nâng cao quyết định và thúc đẩy quy trình bền vững và phát triển dài hạn thông qua các chiến lược quản lý rủi ro tích cực.

Các Yếu Tố Quan Trọng và Thực Tiễn Tốt Nhất:

 • Định rõ mục tiêu đầu cơ và mức độ chịu đựng rủi ro để phù hợp với mục tiêu và chiến lược tài chính tổng thể.
 • Đa dạng hóa các công cụ và chiến lược đầu cơ để giảm thiểu nhiều loại rủi ro một cách hiệu quả và thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi.
 • Thường xuyên theo dõi và đánh giá vị thế đầu cơ, điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu quả và giảm thiểu chi phí.

Đạo Hợp Đồng Tín Dụng

Đạo hợp đồng tín dụng xuất phát từ rủi ro tín dụng của tài sản cơ bản, cho phép nhà đầu tư quản lý rủi ro tín dụng mà không cần sở hữu tài sản.

Các loại Đạo Hợp Đồng Tín Dụng:

 • Giao Dịch Trao Đổi Rủi Ro Tín Dụng (CDS): Cung cấp bảo hiểm chống lại rủi ro không thanh toán trên các nghĩa vụ nợ cụ thể.
 • Thể Chế Nợ Bảo Đảm (CDO): Đóng gói các chứng khoán nợ vào các phần với mức độ rủi ro khác nhau.
 • Tùy Chọn Biên Độ Tín Dụng: Cho phép nhà đầu tư đề phòng chống lại sự thay đổi về biên độ tín dụng giữa các chứng khoán khác nhau.
 • Giao Dịch Lãi Suất Tổng trở về (TRS): Hoán đổi luồng tiền dựa trên lợi nhuận tổng cộng từ tài sản cơ bản, thường được sử dụng để tiếp cận rủi ro tín dụng.

Vai Trò của Đạo Hợp Đồng Tín Dụng trong Việc Đảm Bảo Rủi Ro Tín Dụng

 • Đạo hợp đồng tín dụng cung cấp bảo hiểm chống lại việc không thanh toán, giảm rủi ro tín dụng đối với danh mục đầu tư.
 • Chúng đa dạng hóa rủi ro tín dụng bằng cách chuyển giao nó cho các bên đối tác với tiền bảo hiểm.
 • Đạo hợp đồng tín dụng thuận lợi cho việc suy đoán về biến động thị trường tín dụng để có lợi nhuận tiềm năng.

Thị trường tài chính dao động

Các sản phẩm tài chính dao động như trao đổi (swaps), tùy chọn (options) và tương lai (futures) giúp quản lý biến động thị trường, hỗ trợ quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư. 

Chúng cung cấp tính linh hoạt và hiệu quả khi đối mặt với điều kiện thị trường động.

Các Ứng Dụng Ví Dụ của Hợp Đồng Phái Sinh Biến Động trong Phòng Hộ

Hợp đồng phái sinh về biến động rất quan trọng để phòng hộ rủi ro trong danh mục đầu tư và quản lý sự phơi nhiễm của thị trường đến biến động. Dưới đây là bốn ví dụ:

 • Quỹ Đầu Tư A sử dụng các tùy chọn biến động để phòng hộ rủi ro tiềm năng giảm giá trong danh mục cổ phiếu của mình, bảo toàn vốn.
 • Công Ty B sử dụng hợp đồng trao đổi biến động để quản lý sự biến động giá cả hàng hoá, ổn định các chi phí nhập khẩu.
 • Quỹ Phòng Hộ C tận dụng tương lai biến động để bảo vệ trước sự biến động của chỉ số thị trường cổ phiếu, tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Quỹ Hưu Trí D đa dạng hóa danh mục và quản lý sự phơi nhiễm của thị trường đến biến động với các quỹ niêm yết biến động, tăng cường sự ổn định.

Cái quan trọng nhất

Việc thành thạo các kỹ thuật chống đỡ phái sinh trang bị cho cá nhân và doanh nghiệp những công cụ cần thiết để điều hướng thị trường và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Chúng bảo vệ tài sản, tối ưu hóa danh mục đầu tư và tăng cường sự linh hoạt tài chính bằng cách áp dụng các chiến lược như tùy chọn, hợp đồng tương lai, hoán đổi và mua bán ngay.

Đọc bằng ngôn ngữ khác