10 Tehnici Cheie de Hedging pentru Derivate: Depășiți-vă Riscul Financiar

Dominarea tehnicilor de hedging derivativ este crucială în peisajul financiar actual.

Fie că ești investitor, trezorier sau profesionist financiar, înțelegerea modului de utilizare a derivatelor pentru acoperirea riscurilor este esențială.

ADVERTISEMENT

Acest articol va explora zece tehnici esențiale pentru a naviga în volatilitatea pieței, ratele dobânzilor, riscurile valutare, și altele, optimizând performanța portofoliului.

Contracte Forward

Hedgingul derivatelor folosește instrumente financiare cum ar fi contractele futures, opțiunile, swap-urile și contractele forward pentru a reduce riscurile legate de prețuri, ratele dobânzilor sau cursurile de schimb.

Contractele forward sunt folosite pentru hedging. Ele permit părților implicate să stabilească un preț viitor pentru un activ, reducând astfel riscul fluctuațiilor de preț.

ADVERTISEMENT

Exemple cheie în gestionarea riscului:

 • Agricultură: Fermierii folosesc contractele forward pentru a stabiliza prețurile recoltelor și a asigura venituri constante.
 • Producție: Producătorii se protejează împotriva volatilității prețurilor materiilor prime prin contracte forward.
 • Comerț Internațional: Importatorii și exportatorii reduc riscul valutar stabilind cursul de schimb cu contracte forward.

Contracte Futures

Contractele futures sunt instrumente financiare în care părțile convin să cumpere sau să vândă active la un preț prestabilit la o dată viitoare.

Ele permit investitorilor să se protejeze împotriva fluctuațiilor de preț și speculanților să obțină profit din mișcările pieței.

ADVERTISEMENT

Aplicații practice de protecție împotriva riscurilor:

 • Agricultură: Fermierii se protejează împotriva fluctuațiilor de prețuri blocând prețurile de vânzare pentru culturi cu contracte futures.
 • Energie: Companiile petroliere și de gaze folosesc contractele futures pentru a-și asigura vânzările sau achizițiile viitoare la prețuri prestabilite, reducând volatilitatea prețurilor.
 • Finanțe: Investitorii instituționali se protejează împotriva riscului de dobândă cu contracte futures legate de obligațiuni sau indici de dobândă.

10 Tehnici Cheie de Hedging pentru Derivate: Depășiți-vă Riscul Financiar

Contracte de Opțiuni

Opțiunile de cumpărare dau deținătorului dreptul de a cumpăra un activ la un preț specificat într-un interval de timp prestabilit.

Opțiunile de vânzare dau deținătorului dreptul de a vinde un activ la un preț specificat într-un interval de timp prestabilit.

Strategii Comune de Opțiuni pentru Managementul Riscului:

 • Apeluri acoperite: Investitorii vând opțiuni de cumpărare pe activele deținute, generând venituri și limitând potențialul de câștig.
 • Opțiuni de protecție: Investitorii cumpără opțiuni de vânzare pentru a se proteja împotriva riscului de scădere potențială a portofoliilor lor, oferind un plafon pentru pierderi.
 • Gulerul: Investitorii folosesc opțiunile de protecție și apelurile acoperite pentru a limita riscurile de creștere și de scădere.

Schimburi

Schimburile reprezintă acorduri între două părți pentru a schimba fluxuri de numerar sau alte instrumente financiare pe o perioadă specificată.

Sunt adesea utilizate pentru a gestiona riscurile legate de ratele dobânzilor, valutele sau creditul.

Varietăți de Schimburi:

 • Schimburi de Rate Dobânzi: Schimbați rate fixe pentru plăți cu dobânzi variabile, sau invers.
 • Schimburi Valutare: Schimbați fluxuri de numerar în diferite valute pentru a gestiona riscul valutar.
 • Schimburi de Decontare a Creditelor: Oferă asigurare împotriva neplatării unei anumite obligații de plată a datoriei.
 • Schimburi de Mărfuri: Schimbați fluxuri de numerar bazate pe mișcările prețurilor mărfurilor.
 • Schimburi de Acțiuni: Schimbați fluxuri de numerar bazate pe performanța acțiunilor de bază sau a indicilor bursieri.

Schimburile în Managementul Riscului din Viața Reală

Swaps-urile sunt cheia în managementul riscului din viața reală, oferind soluții pentru diverse provocări financiare. Iată trei exemple:

 • Companii Aeriene: Acoperirea prețurilor la carburanți cu ajutorul swap-urilor de mărfuri asigură costuri operaționale stabile.
 • Corporații Multinaționale: Schimburile valutare gestionază riscurile generate de fluctuațiile valutare externe.
 • Bănci: Swap-urile de dobânzi ajută la ajustarea expunerii la ratele pieței menținând în același timp profitabilitatea.

Derivate de Rata a Dobanzii

Derivatele de rata a dobanzii, precum futures, forwards si optiuni, se bazeaza pe ratele dobanzilor viitoare.

Futures-ul permite specularea sau protejarea impotriva fluctuatiilor viitoare ale ratelor dobanzilor, in timp ce forwards-urile permit schimbul personalizat al fluxurilor de numerar.

Optiunile ofera flexibilitate prin acordarea dreptului de a cumpara sau vinde contracte de rata a dobanzii la preturi specificate intr-un interval de timp stabilit.

Importanta protectiei impotriva ratelor dobanzii:

 • Protectia impotriva ratelor dobanzii ajuta la stabilizarea fluxurilor de numerar, oferind certitudine in ceea ce priveste cheltuielile sau veniturile viitoare din dobanzi.
 • Protejeaza impotriva modificarilor adverse de pe piata, protejand afacerile si investitorii impotriva potentialelor pierderi.
 • Protectia impotriva ratelor dobanzii permite unui plan eficient de gestionare financiara si de gestionare a riscurilor, imbunatatind stabilitatea si profitabilitatea generala.

Derivate valutare

Forward, futures, opțiuni și swap-uri valutare sunt instrumente financiare pentru gestionarea riscului valutar în comerț și investiții.

Ele implică acorduri pentru a schimba valute la rate predeterminate, oferind flexibilitate în protejarea împotriva volatilității valutare la nivel mondial.

Acoperirea cu derivate valutare – Exemple din viața reală:

 • Compania A utilizează forward pentru a bloca ratele de schimb pentru achizițiile viitoare, reducând riscul valutar.
 • Fondul de investiții B folosește opțiuni valutare pentru a proteja investițiile în străinătate de deprecierea valutară, păstrându-și profiturile.
 • Corporația multinațională C utilizează swap-uri valutare pentru a gestiona riscul valutar în operațiunile internaționale, minimizând pierderile.

Derivate de Mărfuri

Futures, opțiunile și swap-urile de mărfuri sunt instrumente financiare care gestionează riscul în piețele de mărfuri.

Ele permit investitorilor și afacerilor să se protejeze împotriva volatilității prețurilor la mărfuri precum petrolul, aurul și produsele agricole.

Rolul Derivatelor de Mărfuri:

 • Producătorii folosesc futures-urile de mărfuri pentru a-și stabili veniturile blocând prețurile pentru producția lor.
 • Consumatorii se protejează împotriva creșterilor de prețuri achiziționând futures-uri de mărfuri pentru a-și asigura aprovizionarea viitoare la prețuri stabilite.
 • Swap-urile de mărfuri permit un management eficient al riscului pentru producători și consumatori, schimbând fluxurile de numerar în funcție de mișcările prețurilor la mărfuri.

Cadrul de gestionare a riscurilor

Un cadru solid de gestionare a riscurilor este crucial pentru identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor, asigurând stabilitatea și reziliența organizațională.

El îmbunătățește procesele decizionale și promovează sustenabilitatea și creșterea pe termen lung prin strategii proactive de gestionare a riscurilor.

Considerații cheie și practici recomandate:

 • Definirea clară a obiectivelor de protecție împotriva riscurilor și a nivelurilor de toleranță la risc pentru aliniere cu obiectivele și strategiile financiare generale.
 • Diversificarea instrumentelor și strategiilor de protecție împotriva riscurilor pentru atenuarea efectivă a diverselor riscuri și adaptarea la condițiile de piață în schimbare.
 • Monitorizarea și evaluarea regulată a pozițiilor de protecție împotriva riscurilor, ajustarea strategiilor pentru optimizarea eficacității și minimizarea costurilor.

Derivatele de Credit

Derivatele de credit își extrag valoarea din riscul de credit al activelor subiacente, permițând investitorilor să gestioneze expunerea la credit fără a deține activele.

Tipuri de Derivate de Credit:

 • Swaps-uri de Încredere în Credit (CDS): Oferă asigurare împotriva neplății anumitor obligații de plată.
 • Obligațiuni de Datorie Colateralizată (CDO-uri): Gruparea titlurilor de datorie în tranșee cu niveluri variate de risc.
 • Opțiuni de Diferențiere a Ratei de Dobândă a Creditului: Permit investitorilor să se protejeze împotriva modificărilor în diferențele de rate de dobândă între diferite valori mobiliare.
 • Swaps-uri de Randament Total (TRS): Schimburi de fluxuri de numerar bazate pe randamentul total al activelor subiacente, folosite adesea pentru a obține expunere la riscul de credit.

Rolul Derivatelor de Credit în Protejarea Expunerii la Riscul de Credit

 • Derivatele de credit oferă asigurare împotriva neplății, reducând impactul riscului de credit asupra portofoliilor.
 • Ele diversifică riscul de credit transferându-l către contra-părți în schimbul unor prime.
 • Derivatele de credit facilitează speculația asupra mișcărilor pieței de credit pentru a obține profituri potențiale.

10 Tehnici Cheie de Hedging pentru Derivate: Depășiți-vă Riscul Financiar

Derivate de volatilitate

Derivatele de volatilitate, cum ar fi swap-urile, opțiunile și contractele futures, gestionează volatilitatea pieței, ajutând la gestionarea riscului și optimizarea portofoliului. 

Ele oferă flexibilitate și eficiență în navigarea condițiilor dinamice de pe piață.

Exemple de Aplicații ale Derivatelor de Volatilitate în Acoperire

Derivatele de volatilitate sunt cruciale pentru acoperirea riscului de portofoliu și gestionarea expunerii la volatilitatea pieței. Iată patru exemple:

 • Fondul de Investiții A folosește opțiuni de volatilitate pentru a acoperi riscul potențial de scădere în portofoliul său de acțiuni, păstrând capitalul.
 • Compania B folosește swap-uri de volatilitate pentru a gestiona fluctuațiile prețurilor materiilor prime, stabilizând costurile de intrare.
 • Fondul de Hedging C utilizează contracte futures de volatilitate pentru a se proteja împotriva volatilității indicelui pieței de acțiuni, optimizând randamentele.
 • Fondul de Pensii D își diversifică portofoliul și gestionează expunerea la volatilitatea pieței cu ETF-uri de volatilitate, îmbunătățind stabilitatea.

Punctul cheie

Stăpânirea tehnicilor de protecție împotriva riscurilor derivate dotează indivizii și companiile cu instrumente esențiale pentru a naviga pe piețe și a mitigă efectiv riscurile.

Ele protejează activele, optimizează portofoliile și îmbunătățesc rezistența financiară prin utilizarea strategiilor precum opțiunile, contractele futures, swap-urile și forward-urile.

Citeste în alta limba