10 peamist derivaatkaitsese tehnikat: valda oma finantsriski

Järelturul tuletisinstrumentide kindlustustehnikate valdamine on tänapäeva finantsmaastikul hädavajalik.

Olete siis investor, rahatäht, või finantsprofessionaal, teades, kuidas kasutada tuletisinstrumente riskide kindlustamiseks on oluline.

ADVERTISEMENT

See artikkel uurib kümme olulist tehnikat, kuidas navigeerida turu volatiilsuse, intressimäärade, valuutariskide ja muude teguritega, optimeerides portfelli jõudlust.

Edasilüngilepingud

Derivaathedging kasutab finantsinstrumente nagu futuurid, optsioonid, swapid ja edasilüngilepingud hinnariskide, intressimäära- või vahetuskursside kaitseks.

Edasilüngilepinguid kasutatakse riskide maandamiseks. Need võimaldavad osapooltel fikseerida tulevikuks varale hinna, vähendades seeläbi hinna kõikumise riski.

ADVERTISEMENT

Peamised näited riskide juhtimises:

 • Põllumajandus: Põllumehed kasutavad edasilüngilepinguid, et stabiliseerida saaduste hindu ja tagada pidevad sissetulekud.
 • Tööstus: Tootjad kaitsevad end toormaterjalide hinna volatiilsuse eest edasilüngilepingutega.
 • Rahvusvaheline kaubandus: Importijad ja eksportijad vähendavad valuutariski, fikseerides vahetuskursid edasilüngilepingutega.

Tulevikulepingud

Tulevikulepingud on finantsinstrumendid, kus pooled lepivad kokku varade ostmises või müümisest ette määratud hinnaga tulevikus.

Need võimaldavad investoritel kaitsta end hinnakõikumiste eest ning spekulantidel teenida kasu turuliikumistest.

ADVERTISEMENT

Praktilised riskihalduse rakendused:

 • Põllumajandus: Põllumehed kaitsevad end hinnakõikumiste eest, lukustades saagide müügihinnad tulevikulepingutega.
 • Energia: Nafta- ja gaasiettevõtted kasutavad tulevikulepinguid tulevaste müükide või ostude kindlustamiseks ette määratud hindadega, vähendades hinnakõikumisi.
 • Finants: Institutsionaalsed investorid kaitsevad end intressimäära riski eest tulevikulepingutega, mis on seotud võlakirja- või intressimäära indeksitega.

10 peamist derivaatkaitsese tehnikat: valda oma finantsriski

Valikulepped

Helde lepingud annavad omanikule õiguse osta varasid määratud hinnaga kindlaksmääratud aja jooksul.

Müügilepingud annavad omanikule õiguse müüa vara määratud hinnaga kindlaksmääratud aja jooksul.

Tavalised valikulepingute strateegiad riskijuhtimiseks:

 • Kattekõned: Investeerijad müüvad vara omades heldeid lepinguid, teenides tulu, samal ajal võimalikku tulu piirates.
 • Kaitsvad võimalused: Investeerijad ostavad müügilepinguid riskide vastu oma portfellides, tagades kahjudele põrandat.
 • Kraed: Investeerijad kasutavad kaitsvaid müügilepinguid ja kattekõnesid, et piirata nii üles- kui ka allapoole suunatud riske.

Vahetuslepingud

Vahetuslepingud on kokkulepped kahe osapoole vahel rahavoogude või muude finantsinstrumentide vahetamiseks määratletud perioodi jooksul.

Neid kasutatakse sageli intressimäärade, valuutakursside või krediidiriskide juhtimiseks.

Vahetuslepingute tüübid:

 • Intressimäära vahetuslepingud: Fikseeritud intressimäärad vahetatakse kõikuvate intressimääradega maksete vastu või vastupidi.
 • Valuutavahetuslepingud: Vahetatakse rahavoogusid erinevates valuutades valuutariski juhtimiseks.
 • Krediidi vaikimisi riski vahetuslepingud: Pakuvad kindlustust konkreetse võlakohustuse vaikimisi korral.
 • Toormete vahetuslepingud: Vahetatakse rahavooge toorme hinna liikumiste põhjal.
 • Osaluse vahetuslepingud: Vahetatakse rahavooge alusvarana oleva aktsia või aktsiaindeksi tulemuste põhjal.

Vahetuslepingud reaalse riskijuhtimise kontekstis

Vahetuslepingud on võtmetähtsusega reaalse riskijuhtimise seisukohast, pakkudes lahendusi erinevatele finantsprobleemidele. Siin on kolm näidet:

 • Lennuettevõtted: Kütusehindade fikseerimine kaubanduslike vahetuslepingutega tagab stabiilsed käitamiskulud.
 • Ülemaailmsed korporatsioonid: Valuutavahetused juhivad riske välisvaluuta kõikumiste eest.
 • Pangad: Intressimäärade vahetuslepingud aitavad kohandada turumääradele avatust, säilitades samal ajal kasumlikkuse.

Intressimäära tuletisinstrumendid

Intressimäära tuletisinstrumendid, nagu futuurid, forwardid ja optsioonid, põhinevad tulevastel intressimääradel.

Futuurid võimaldavad spekuleerimist või riskihajutamist tulevaste intressimäärade liikumiste suhtes, samas kui forwardid võimaldavad kohandatud rahavoogude vahetusi.

Optsioonid pakuvad paindlikkust, võimaldades õigust osta või müüa intressimäära lepinguid kindlaksmääratud hindadega seatud ajavahemikus.

Intressimäära tuletiste tähtsus:

 • Intressimäära tuletamine aitab stabiliseerida rahavoogusid, tagades kindluse tulevaste intressikulude või -tulude osas.
 • See kaitseb ebasoodsate turuliikumiste eest, kaitstes ettevõtteid ja investoreid võimalike kaotuste eest.
 • Intressimäära tuletamine võimaldab tõhusat finantsplaneerimist ja riskijuhtimist, suurendades üldist stabiilsust ja kasumlikkust.

Valuutaderivaadid

Valuutaterminid, tuleviku- ja optsioonlepingud ning vahetuslepingud on finantsvahendid valuutariski haldamiseks kaubanduses ja investeeringutes.

Need eeldavad kokkuleppeid valuutavahetuseks ette määratud määradel, pakkudes paindlikkust valuutariski tõrjumisel maailmas.

Valuutaderivaatide tõrje – Reaalelulised näited:

 • Ettevõte A kasutab valuutatermineid, et lukustada tulevaste ostude jaoks vahetuskursse, vähendades valuutariski.
 • Investeerimisfond B kasutab valuutaoptsioone, et kaitsta välismaiseid investeeringuid valuuta väärtuse vähenemise eest, säilitades tulusid.
 • Rahvusvaheline korporatsioon C kasutab valuutavahetuslepinguid valuutariski juhtimiseks rahvusvahelistes operatsioonides, vähendades kahjusid.

Varaderivaadid

Varafutuurid, optsioonid ja vahetused on finantsinstrumente, mis juhivad riske kaubaturgudel.

Need võimaldavad investoritel ja ettevõtetel kaitsta hinda volatiilsuses sellistes kaupades nagu nafta, kuld ja põllumajandustooted.

Varaderivaatide roll:

 • Tootjad kasutavad varafutuure oma toodangu hinna kindlustamiseks, lukustades hinnad.
 • Tarbijad kindlustavad end hinnatõusu vastu, ostes varafutuure tulevaste tarnete kindlustamiseks kindlate hindadega.
 • Varavahetused võimaldavad tootjatel ja tarbijatel tõhusat riskijuhtimist, vahetades rahavoogusid, mis põhinevad kaubahindade liikumistel.

Risk Management Framework

Tugev riskijuhtimise raamistik on oluline riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja leevendamiseks, tagades organisatsiooni stabiilsuse ja vastupidavuse.

See parandab otsustusprotsesse ja soodustab pikaajalist jätkusuutlikkust ning kasvu läbi ennetavate riskijuhtimisstrateegiate.

Peamised kaalutlused ja parimad tavad:

 • Määratlege selgelt turvalisuse eesmärgid ja riskitaluvuse tasemed, et need oleksid kooskõlas üldiste finants eesmärkide ja strateegiatega.
 • Diversifitseerige riskikaitse instrumendid ja strateegiad erinevate riskide tõhusaks vähendamiseks ja kohanemiseks muutuvate turutingimustega.
 • Jälgige regulaarselt ja hinnake riskikaitse positsioone, reguleerides strateegiaid efektiivsuse optimeerimiseks ja kulude minimeerimiseks.

Krediididerivaadid

Krediididerivaadid saavad väärtuse alusvarade krediidiriskist, võimaldades investoritel juhtida krediidiriski ilma varade omamiseta.

Krediididerivaatide tüübid:

 • Krediidiriski vahetused (CDS): Pakuvad kindlustust konkreetsete võlakohustuste vaikimisel.
 • Kolateraliseeritud võlakohustused (CDO-d): Liidavad võlakirjad erineva riskitasemega tükkidesse.
 • Krediidimäära optsioonid: Võimaldavad investoritel kaitsta end krediidimäärade muutuste eest erinevate väärtpaberite vahel.
 • Kogutoe vahetused (TRS-d): Vahetavad rahavooge alusvarade kogutootluse põhjal, sageli kasutatakse riskidega kokkupuute saavutamiseks.

Krediididerivaatide roll krediidiriski ekspositsiooni kindlustamisel

 • Krediididerivaadid pakuvad kindlustust vaikimise vastu, vähendades krediidiriski mõju portfellidele.
 • Nad mitmekesistavad krediidiriski, kandes selle vastaspooltele preemia eest üle.
 • Krediididerivaadid hõlbustavad spekuleerimist krediiditurul toimuvate liikumiste üle võimalike kasumite saamiseks.

10 peamist derivaatkaitsese tehnikat: valda oma finantsriski

Volatiilsuse tuletisinstrumendid

Volatiilsuse tuletisinstrumendid nagu vahetused, optsioonid ja futuurid juhivad turu volatiilsust, aidates riskijuhtimist ja portfelli optimeerimist.

Need pakuvad paindlikkust ja efektiivsust dünaamilistes turutingimustes navigeerimisel.

Näiteid volatiilsuse derivaatide rakendamisest kindlustuseks

Volatiilsuse derivaadid on olulised portfelli riskide kindlustamiseks ja turu volatiilsuse ekspositsiooni juhtimiseks. Siin on neli näidet:

 • Investeerimisfond A kasutab volatiilsusoptsioone oma aktsiaportfelli võimalikele langusriskidele kindlustamiseks, säilitades kapitali.
 • Ettevõte B kasutab volatiilsuse swap’e, et hallata kaupade hinnakõikumisi, stabiliseerides sisendkulud.
 • Riskifond C kasutab volatiilsuse futuure aktsiaturu indeksi volatiilsuse kindlustamiseks, tuues muutujatele optimaalseid tulemusi.
 • Pensionifond D mitmekesistab oma portfelli ja juhib turu volatiilsuse ekspositsiooni volatiilsuse ETF-idega, suurendades stabiilsust.

Oluline

Derivatiivide kindlustamise tehnikate valdamine varustab inimesi ja ettevõtteid hädavajalike tööriistadega, et tõhusalt tegutseda turgudel ja leevendada riske.

Nad kaitsevad varasid, optimeerivad portfelle ning suurendavad finantsvastupidavust, rakendades strateegiaid nagu optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja edasiostud.

Loe teises keeles