Hädafondi säästmise müüdid lüüa: mida sul tegelikult on vaja teada

Finantsvalmisoleku valdkonnas on hädavara säästmisega seotud müüte ohtralt. Siiski on selgus oluline.

Selles artiklis lükkame ümber need väärarusaamad ning varustame sind hädavara haldamise maailmas tõhusalt navigeerimiseks hädavajalike teadmistega.

ADVERTISEMENT

Müüt #1: Sa vajad hädaolukorra fondi ainult siis, kui elad palgapäevast palgapäevani

See avaldus on vale, kuna ennustamatud kulutused võivad mõjutada igaüht, mitte ainult neid, kes elavad palgapäevast palgapäevani.

Hädaolukorrad nagu arstimaksumused või auto remondid võivad juhtuda sõltumata finantsseisundist.

Seetõttu on oluline, et kõigil inimestel oleks hädaolukorra fond, et vältida finantsraskusi ootamatutes olukordades.

ADVERTISEMENT

Ootamatud kulud, mis võivad tekkida sõltumata sissetulekutasemest

Ootamatud kulud võivad tabada kedagi ootamatult, sõltumata nende sissetulekutasemest. Siin on viis levinud näidet:

 • Meditsiinilised hädaolukorrad: Meditsiinilised hädaolukorrad, nagu haiglas viibimine või operatsioonid, võivad kaasa tuua suured arved.
 • Autoremont: Rikkeid, õnnetusi või regulaarseid hooldusprobleeme võib kaasa tuua kulukad remondid või asendused hädavajalikule transpordile.
 • Kodu parandused: Ootamatud kahjustused nagu lekkiv katus või purunenud torud võivad viia kulukate kodu- või üürites parandusteni.
 • Töökoha kaotus: Ootamatu tööpuudus võib rahanduse segi paisata, nõudes vahendeid elatuskuludeks kuni uue sissetulekuallika kindlustamiseni.
 • Juriidilised tasud: Ettenägematud juriidilised küsimused nagu lahutus, kohtuasjad või vaidlused võivad nõuda kulukat õigusabi või kokkuleppeid.

Finantspuhver on oluline kõigile, pakkudes turvavõrku ootamatute kulude või hädaolukordade jaoks, olenemata sissetulekust või finantsseisundist.

Hädafondi säästmise müüdid lüüa: mida sul tegelikult on vaja teada

ADVERTISEMENT

Müüt #2: Sinu erakorraline fond peaks katma vaid kolme kuu väljaminekud

Samas kui kolmekuuline reegel erakorralise säästmise jaoks on levinud, võib see piisata ainult mõne jaoks. 

Töökoha stabiilsus, tervishoiuvajadused ja potentsiaalsed kõrgekululised erakorralised olukorrad võivad mõjutada selle piisavust. 

Töökoha kaotus või suured meditsiinilised hädaolukorrad võivad nõuda olulisemat rahalist puhvrit, sundides inimesi kohandama oma erakorralise fondi suurust.

Asjakohase hädaabi fondi suuruse määramisel arvestatavad tegurid

Asjakohase hädaabi fondi suuruse kindlaksmääramine hõlmab erinevate tegurite arvessevõtmist tagamaks, et see kataks piisavalt ettenägematuid kulusid.

Siin on viis olulist tegurit, mida arvestada:

 • Kuukulud: Määrake oma igakuised kulud, et hinnata, mitme kuu jagu peaks teie hädaabifond katma.
 • Töökoha stabiilsus: Hindage oma sissetuleku stabiilsust ja töökoha kaotamise või vähendatud töötundide tõenäosust.
 • Tervisekindlustus: Arvestage oma tervisekindlustuse katvust ja võimalikke omavastutuskulusid meditsiinihädaolukordade korral.
 • Sõltlased ja kohustused: Arvestage kõigi sõltlaste või finantskohustustega, mis võivad suurendada teie hädaabifondi vajadusi.
 • Kulude olemus: Hindage üldiste hädaolukordade nagu arstiarved, autoremont või kodukoristuse potentsiaalset kulu.

Reaalsed olukorrad, kus suurem eriolukorra fond oleks kasulik

Tugev eriolukorra fond võib osutuda hindamatuks, kui seisate silmitsi ootamatute väljakutsetega.

Allpool on viis reaajaloolist olukorda, kus suurem eriolukorra fond oleks eriti kasulik:

 • Pikad töötuks jäämise perioodid: Suurem eriolukorra fond pakub olulist finantsilist tuge pikaaegsete tööotsingute või koondamiste ajal.
 • Põhjalikud meditsiiniekulud: Kõrgete meditsiinikulude või ootamatute tervisekriiside katmine ilma sääste tühjendamata või võlga kogumata.
 • Kulukad koduremondid: Tegelemine ootamatute kahjustuste või hooldusprobleemidega, näiteks lekkiva katuse või ahju rikkega.
 • Äkilised auto remondid: Oluliste remontide või hädavajaliku transpordi remontide või asendustegevuse probleemidele reageerimine.
 • Pereliikmete hädaolukorrad: Abistamine lähedastele kriisiaegadel või ootamatute finantsvajadustega.

Hädafondi säästmise müüdid lüüa: mida sul tegelikult on vaja teada

Müüt #3: Sa ei saa oma hädaolukorra fondi puudutada, kui tegemist pole päris hädaolukorraga

Hädaolukorra fondid pakuvad paindlikkust, pakkudes finantsilist turvavõrku ootamatute kulude jaoks nagu arveid, autoremonte või töökoha kaotus.

Need takistavad pikaajaliste finants eesmärkide häirimist ja aitavad vältida kõrge intressiga võlga kasutamist.

Tõeliste hädaolukordade ja ootamatute kulutuste eristamine

Tõeliste hädaolukordade ja ootamatute kulutuste eristamine on oluline tõhusa hädaolukorra fondi haldamiseks.

Allpool on toodud võtmenäitajad nende kahe eristamiseks:

 • Hinda kiireloomulisust: Määra, kas kulutus vajab viivitamatut tähelepanu või saab edasi lükata.
 • Mõju põhivajadustele: Hindage, kas kulutus ohustab olulisi vajadusi nagu toit, eluase või tervishoid.
 • Ettenägematus: Arvesta, kas kulutus oli ettenägematu ja väljaspool tavapäraseid eelarvekulusid.
 • Järelmiteta jätmise tagajärjed: Arvesta kulutuse edasilükkamise tagajärgedega, sealhulgas võimalikud rahalised või isiklikud tagajärjed.
 • Ennetava planeerimise tähtsus: Prioriteetsete tõeliste hädaolukordade rõhutamine ja plaanimine tagamaks hädaolukorra fondi piisavus.

Strateegiad Hädavara Fondi Täiendamiseks Pärast Selle Kasutamist

Hädavara fondi täiendamine pärast kasutamist on oluline finantsstabiilsuse säilitamiseks. Siin on viis tõhusat strateegiat sinu hädavara fondi täiendamiseks:

 • Eelarve Korrigeerimine: Vähenda ebavajalikke kulusid ja suuna säästud hädavara fondi täiendamiseks.
 • Lisatöö: Võta lisaks osalise tööajaga tööd või vabakutselisi projekte, et teenida lisasissetulekut, mis on spetsiaalselt täiendamiseks.
 • Automaatsed Säästud: Automaatne ülekande seadistamine oma sissetulekult või pangakontolt, et järk-järgult taastada hädavara fondi.
 • Ootamatu Lisandumine: Suuna ootamatud rahalised boonused, nagu maksutagastused või preemiad, hädavara fondi täiendamiseks.
 • Järkjärguline Suurendamine: Suurenda hädavara fondi panuseid järk-järgult, kui finantsolukord paraneb, suunates lisafondid täiendamiseks.

Müüt nr 4: Hädaolukorrafondi investeerimine on nutikas liigutus

Hädaolukorra säästmisse investeerimine kannab riske turu volatiilsuse ja võimalike kaotuste tõttu, kui vahendeid on vaja kohe kättesaamiseks. 

Seetõttu on oluline järgida jaotuskontode eelistust hädaolukorrafondide puhul, et tagada kiire juurdepääs kriiside ajal.

Alternatiivsed strateegiad hädaabiraha tootluse maksimeerimiseks

Kuigi likviidsus on oluline hädaabifondide puhul, võivad alternatiivsed strateegiad tootlust maksimeerida. Siin on neli võimalust:

 • Kõrge tootlusega hoiukontod: Valige parema tootluse saamiseks kõrgemad intressimäärad.
 • Hoiustetõend (CD): Investeerige osa oma fondist hoiustetõenditesse kõrgema tootluse saamiseks osalise likviidsusega.
 • Rahaturu kontod: Kaaluge kontosid, millel on konkurentsivõimelised intressimäärad ja lihtne juurdepääs.
 • Trepid: Jagage oma fond mitmeks kontoks erineva likviidsuse ja tootlusega tasakaalustatud kasvu saavutamiseks.

Hädafondi säästmise müüdid lüüa: mida sul tegelikult on vaja teada

Müüt nr 5: Hädaolukorrafondid on mõeldud ainult ettenägematute rahaliste hädaolukordade jaoks

Hädaolukorrafondid pakuvad paindlikkust turvavõrguna hädaolukordade nagu arvete maksmine või töökoha kaotus korral.

Need annavad paindlikkuse, võimaldades inimestel lahendada kiireloomulisi vajadusi , jätmata tähelepanuta pikaajalisi eesmärke.

Oluline on säilitada piisav hädaolukorrafond ettearvamatute olukordade stabiilselt läbimiseks.

Näited mittefinantskriisidest, kus säästude olemasolu on hädavajalik

Kuigi tavaliselt tulevad meelde finantskriisid, võivad mittefinantskriisid samuti igapäevaelu segada.

Allpool on viis näidet olukordadest, kus säästmise tähtsus on kriitiline:

 • Tervisekriisid: Ootamatud tervislikud seisundid või õnnetused võivad nõuda kiiret meditsiinilist abi või spetsialiseeritud ravi.
 • Kodused katastroofid: Looduskatastroofid nagu üleujutused või tulekahjud võivad kahjustada vara, nõudes parandusi või ajutist majutust.
 • Transpordiprobleemid: Järsud rikked või õnnetused võivad nõuda erakorralisi parandusi või alternatiivset transpordivahendit.
 • Peresisene kriis: Ootamatud pereprobleemid nagu haigestumine või ootamatu ümberasumine võivad nõuda kohest finantsabi.
 • Juriidilised küsimused: Ennustamatud õiguslikud probleemid, nagu vaidlused või ootamatud tasud, võivad tekkida ja nõuda kohest finantsressursside kasutamist.

Parimad pangad hoiukontode jaoks

Kui kaalute hoiukonto avamist, on õige panga valimine oluline oma rahaliste eesmärkide saavutamiseks. Siin on mõned parimad valikud, mida kaaluda:

 • Ally Bank: Konkurentsivõimelised intressimäärad, kuutasusid pole, kasutajasõbralik veebikeskkond, suurepärane klienditeenindus.
 • Marcus by Goldman Sachs: Minimaalset sissemakse- või teenustasusid pole, konkurentsivõimelised intressimäärad, lihtne ligipääs veebi kaudu oma vahenditele.
 • Capital One: Erinevad hoiukonto valikud, konkurentsivõimelised intressimäärad, mugav veebipangandus ja puuduvad kuutasud.
 • Discover Bank: Kõrge intressimääraga hoiukontod, puuduvad tasud, minimaalse jäägi nõudeid pole ja konkurentsivõimelised intressimäärad.
 • CIT Bank: Mitmesugused hoiuvõimalused, sealhulgas kõrge intressimääraga kontod, konkurentsivõimelised intressimäärad, paindlikud tingimused ja puuduvad kuutasud.
 • SoFi: Kõrge intressimääraga hoiukontod, konkurentsivõimelised intressimäärad, puuduvad tasud ja lisahüved nagu karjäärinõustamine ning finantsplaneerimise teenused.

Kokkuvõtteks

Hädaolukorra reservaadi säästmise taga peituvate tõdede mõistmine on oluline finantskindluse tagamiseks.

Inimesed suudavad ettearvamatutes olukordades enesekindlalt hakkama saada müütide hajutamise ja likviidsuse ning planeerimise prioriteediks seadmise abil.

Adekaatse hädaolukorra reservfondi loomine ja säilitamine on oluline finantsrahu säilitamiseks ja stabiilsuse saavutamiseks.

Loe teises keeles