10 kulcsfontosságú derivatív fedezési technika: Tudd meg, hogy hogyan kezeld a pénzügyi kockázatod

A mai pénzügyi világban derivatíva fedezeti technikák mestere nagyon fontos. 

Legyen az befektető, pénztáros vagy pénzügyi szakember, elengedhetetlen tudniuk, hogyan használják a derivatívákat a kockázatok lefedésére. 

ADVERTISEMENT

Ebben a cikkben tíz alapvető technikát mutatunk be a piaci volatilitás, az irányadó kamatlábak, deviza kockázatok és mások kiküszöbölésére, optimalizálva a portfólió teljesítményét.

Előrejelző szerződések

Derivatív fedezés pénzügyi eszközöket használ, mint például a határidős ügyletek, opciók, cserék és forwardok, hogy csökkentse az ár-, kamatláb- vagy árfolyamkockázatokat.

A forward szerződéseket fedezésre használják. Lehetővé teszik az érintett felek számára, hogy rögzítsenek egy jövőbeli árat egy eszközre, ezzel csökkentve az árváltozások kockázatát.

ADVERTISEMENT

Fontos példák a kockázatkezelésben:

 • Mezőgazdaság: A gazdák forward szerződéseket használnak a terményárak stabilizálására és a következetes bevétel biztosítására.
 • Gyártás: A gyártók az alapanyagárak volatilitása ellen forward szerződésekkel védekeznek.
 • Nemzetközi Kereskedelem: Az importőrök és exportőrök a devizaárfolyam-kockázatot csökkentik, fix árfolyamokat rögzítve forward szerződésekkel.

Jövőbeli szerződések

A jövőbeli szerződések pénzügyi eszközök, ahol az felek megállapodnak abban, hogy egy előre meghatározott áron vásárolnak vagy eladnak eszközöket egy jövőbeli dátumon. 

Lehetőséget biztosítanak befektetőknek az ár ingadozásainak kockázata elleni védekezésre, valamint spekulánsoknak a piaci mozgásokból történő nyereség realizálására.

ADVERTISEMENT

Gyakorlati fedezeti alkalmazások:

 • Mezőgazdaság: A gazdák áremelkedések ellen védik magukat a termények jövőbeli eladási árának rögzítésével jövőbeli szerződésekkel.
 • Energia: Az olaj- és gázvállalatok jövőbeli eladásaik vagy vásárlásaik előzetesen meghatározott áron történik jövőbeli szerződésekkel, csökkentve az árváltozások hatását.
 • Pénzügy: Az intézményi befektetők az érdekeltségi kockázat ellen védik magukat olyan jövőbeli szerződésekkel, amelyek kötődnek kötvényekhez vagy kamatlábindexekhez.

10 kulcsfontosságú derivatív fedezési technika: Tudd meg, hogy hogyan kezeld a pénzügyi kockázatod

Opció-szerződések

A Call options jogot adnak a tulajdonosnak arra, hogy egy eszközt megvesz egy meghatározott áron egy meghatározott időtartamon belül.

A Put options jogot adnak a tulajdonosnak arra, hogy egy eszközt eladjon egy meghatározott áron egy meghatározott időtartamon belül.

Általános opció-stratégiák a kockázatkezeléshez:

 • Lezárt szerződések: Az ügyfelek eladási opciókat adnak el az általuk birtokolt eszközökre, bevételt generálva, miközben potenciálisan korlátozzák a felfelé mutató nyereséget.
 • Védelmi putok: Az ügyfelek put opciókat vásárolnak arra a célra, hogy fedezzék a potenciális lefelé mutató kockázatokat a portfóliójukban, biztosítva egyfajta veszteségkorlátot.
 • Karikák: Az ügyfelek védőoszlopokat és befedett hívásokat használnak a felfelé és lefelé mutató kockázatok korlátozására.

Cserék

A cserék olyan megállapodások, amelyek két fél között szólnak készpénzáramlások vagy más pénzügyi eszközök cseréjéről egy meghatározott időszakban.

Gyakran használják az érdeklések, devizák vagy hitelkockázatok kezelésére.

A cserék különféle típusai:

 • Kamatcserék: Fix kamatlábakat cserélnek le változó kamatlábú fizetésekre, vagy fordítva.
 • Devizacserék: Különböző devizákban történő pénzügyi áramlásokat cserélnek, hogy a devizakockázatot kezeljék.
 • Hitelvédelmi cserék: Biztosítást nyújtanak egy meghatározott adósságvállalás fizetésképtelensége ellen.
 • Áru cserék: Pénzügyi áramlásokat cserélnek áruk ármozgásainak alapján.
 • Részvény cserék: Pénzügyi áramlásokat cserélnek az alapul szolgáló részvény vagy részvényindex teljesítményétől függően.

Cserék a valós világ kockázatkezelésében

A cserék kulcsfontosságúak a valós világ kockázatkezelésében, megoldásokat kínálva különféle pénzügyi kihívásokra. Itt három példa:

 • Légitársaságok: A tőzsdei cserékkel való üzemanyagárak fedezése stabil működési költségeket biztosít.
 • Többnemzetiségű vállalatok: A devizacserék kezelik a devizaárfolyamok ingadozásairól származó kockázatokat.
 • Bankok: Az inflációcserék segítenek a piaci kamatlábaknak való kitettség beállításában, miközben megőrzik a jövedelmezőséget.

Kamatláb Derivatívák

A kamatlábdervatívák, mint például a határidős, előrejelző és opciók, a jövőbeli kamatlábakon alapulnak.

A határidős ügyletek lehetővé teszik a spekulációt vagy fedezetképzést a jövőbeli kamatlábmozgásokra, míg az előrejelzések testreszabott pénzáram-cseréket tesznek lehetővé.

Az opciók rugalmasságot biztosítanak azzal, hogy jogot adnak kamatláb szerződések vásárlására vagy eladására meghatározott áron meghatározott időkereten belül.

A kamatláb kockázatfedezésének jelentősége:

 • A kamatláb kockázatfedezése segít stabilizálni a pénzáramokat, biztosítva a jövőbeli kamatlábra vonatkozó költségek vagy bevételek bizonyosságát.
 • Védelmet nyújt a kedvezőtlen piaci mozgások ellen, védve az üzleti vállalkozásokat és befektetőket a potenciális veszteségektől.
 • A kamatláb kockázatfedezése hatékony pénzügyi tervezést és kockázatkezelést tesz lehetővé, növelve az általános stabilitást és nyereségességet.

Devizaderivatívák

A deviza forwardok, határidős ügyletek, opciók és cserék pénzügyi eszközök a devizakockázat kezelésére kereskedelemben és befektetésben.

Ezek szerződéseket jelentenek devizák előre meghatározott árfolyamon való cseréjére, lehetőséget nyújtva a devizavolatilitás elleni védekezésre globálisan.

Deviza Derivatívák Védekezése – Valós Életpéldák:

 • A vállalat A deviza forwardokat alkalmaz a jövőbeli vásárlások árfolyamainak lekötésére, a devizakockázat csökkentése érdekében.
 • A befektetési alap B deviza opciókat használ a külföldi befektetések védelmére a deviza értékcsökkenése ellen, megőrizve a hozamokat.
 • Az multinacionális vállalat C deviza cseréket használ a devizakockázat kezelésére nemzetközi működésben, minimalizálva a veszteségeket.

Árutőzsdei derivatívák

Az árujövőbeli-, opciós- és cseretermékek pénzügyi eszközök, amelyek kockázatot kezelnek az árupiacon.

Ezek lehetővé teszik az befektetők és vállalkozások számára, hogy hedge-eljenek az áruk árvolatosságával szemben, mint például az olaj, arany és mezőgazdasági termékek.

Az árutőzsdei derivatívák szerepe:

 • A termelők az árujövőbeli ügyletekkel stabilizálják a bevételt azáltal, hogy rögzítik az árakat termékeik számára.
 • A fogyasztók a árjövőbeli ügyletekkel hedge-elik magukat az áremelkedések ellen, hogy biztosítsák a jövőbeni ellátást rögzített áron.
 • Az árucserék hatékony kockázatkezelést tesznek lehetővé a termelők és fogyasztók számára, a készpénzáramok cseréjével az árumozgások alapján.

Kockázatkezelési Keretrendszer

Egy erős kockázatkezelési keretrendszer elengedhetetlen a kockázatok azonosításához, értékeléséhez és csökkentéséhez, biztosítva ezzel a szervezet stabilitását és ellenálló képességét.

Javítja a döntéshozatali folyamatokat, és hosszú távú fenntarthatóságot és növekedést támogat proaktív kockázatkezelési stratégiák által.

Kulcsfontosságú Szempontok és Legjobb Gyakorlatok:

 • Világosan meghatározni a fedezési célokat és a kockázatlétesítő képességek szintjét az általános pénzügyi célokhoz és stratégiákhoz való igazításhoz.
 • Vegyes fedezési eszközöket és stratégiákat alkalmazni a különböző kockázatok hatékony csökkentésére és a piaci körülmények változásához való alkalmazkodáshoz.
 • Rendszeresen figyelni és értékelni a fedezési pozíciókat, és módosítani a stratégiákat az hatékonyság optimalizálása és a költségek minimalizálása érdekében.

Hitelderívátumok

A hitelderívátumok az alapul szolgáló eszközök hitelkockázatából származó értéket származtatnak, lehetővé téve azáltal az befektetőknek, hogy kezeljék a hitelkockázatot anélkül, hogy birtokolnák az eszközöket.

Hitelderívátumok típusai:

 • Hitelcsőd-szerződések (CDS): Biztosítást nyújtanak a konkrét adóssággal kapcsolatos csőd ellen.
 • Rugalmas adósságkövetelési kötvények (CDOk): Az adósságértékpapírokat tranchokba gyűjtik össze különböző kockázati szintekkel.
 • Hitelkülönbségi opciók: Lehetőséget adnak azon befektetőknek, hogy védjenek a különböző értékpapírok közötti hitelkülönbségek változásai ellen.
 • Teljes hozamcsere-szerződések (TRS): Pénzáramokat cserélnek az alapul szolgáló eszközök teljes hozamára, gyakran a hitelkockázati expozíció biztosítására használják.

A hitelderivatívumok szerepe a hitelkockázat expozíció kockázatainak fedezésében

 • A hitelderivatívumok biztosítást nyújtanak a csőd ellen, csökkentve a hitelkockázat hatását a portfóliókra.
 • Diverzifikálják a hitelkockázatot, átadva azt a prémiumokért cserébe a társfeleknek.
 • A hitelderivatívumok lehetővé teszik a spekulációt a hitelpiac mozgásairól a potenciális nyereségek érdekében.

Volatilitási derivatívák

A volatilitási derivatívák, mint például a swapok, opciók és jövőbeli ügyletek, a piaci volatilitást kezelik, segítve ezzel a kockázatkezelést és a portfólió optimalizálást.

Flexibilitást és hatékonyságot nyújtanak a dinamikus piaci feltételek navigálásában.

A Volatilitás Derivatívumok Példa Alkalmazásai a Fedezésben

A volatilitás derivatívumok létfontosságúak a portfóliókockázat fedezéséhez és a piaci volatilitás expozíció kezeléséhez. Itt négy példa:

 • A Befektetési Alap A a volatilitási opciókat használja a potenciális lefelé irányuló kockázat fedezésére részvényportfóliójában, megőrizve tőkéjét.
 • A B Céget a volatilitási swapok segítségével irányítja az árucikk árának változásai, stabilizálva a bemeneti költségeket.
 • A Hedzselési Alap C a volatilitás futures-ökkel hedzeli a részvényindexek volatilitásával szemben, optimalizálva a hozamokat.
 • A D Nyugdíjalap diverzifikálja portfólióját és a piaci volatilitás expozícióját volatilitás ETF-ekkel kezeli, növelve a stabilitást.

Az alapvető lényeg

A derivatív fedezési technikák mesterséges elsajátítása az egyéneket és vállalkozásokat felszereli az alapvető eszközökkel, hogy hatékonyan eligazodjanak a piacokon és hatékonyan csökkentsék a kockázatokat.

Eszközeiket védelmezi, portfólióikat optimalizálja és pénzügyi ellenállóképességüket fokozza olyan stratégiákkal, mint az opciók, határidős ügyletek, swapok és forwardok.

Olvasás más nyelven