10 Teknik Lindung Nilai Derivatif Utama: Kuasai Risiko Kewangan Anda

Menguasai teknik perinduksian derivatif adalah penting dalam landskap kewangan masa kini.

Sama ada anda seorang pelabur, bendahari, atau profesional kewangan, memahami bagaimana menggunakan derivatif untuk menginduksi risiko adalah penting.

ADVERTISEMENT

Artikel ini akan meneroka sepuluh teknik penting untuk melunaskan ketidakstabilan pasaran, kadar faedah, risiko mata wang, dan lain-lain lagi, mengoptimumkan prestasi portfolio.

Kontrak Hadapan

Pelindung derivatif menggunakan instrumen kewangan seperti futures, opsyen, swap, dan forward untuk mengurangkan risiko harga, kadar faedah, atau pertukaran.

Kontrak hadapan digunakan untuk pelindung. Mereka membolehkan pihak-pihak untuk menetapkan harga masa depan bagi satu aset, dengan itu mengurangkan risiko fluktuasi harga.

ADVERTISEMENT

Contoh Utama dalam Pengurusan Risiko:

 • Pertanian: Petani menggunakan kontrak hadapan untuk menstabilkan harga tanaman dan memastikan pendapatan yang konsisten.
 • Pelbagai: Pengeluar melindungi diri daripada ketidaktentuan harga bahan mentah melalui kontrak hadapan.
 • Dagangan Antarabangsa: Importir dan pengeksport melindungi risiko mata wang dengan menetapkan kadar pertukaran menggunakan kontrak hadapan.

Perjanjian Hadapan

Perjanjian hadapan merupakan instrumen kewangan di mana pihak-pihak bersetuju untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditetapkan pada tarikh akan datang.

Ia membolehkan pelabur mengurangkan risiko fluktuasi harga dan spekulator mendapat keuntungan dari pergerakan pasaran.

ADVERTISEMENT

Aplikasi Perlindungan Amalan:

 • Pertanian: Petani melindungi diri daripada fluktuasi harga dengan mengunci harga jualan bagi hasil tanaman mereka dengan kontrak hadapan.
 • Tenaga: Syarikat minyak dan gas menggunakan kontrak hadapan untuk menjamin jualan atau pembelian akan datang pada harga yang telah ditetapkan, mengurangkan fluktuasi harga.
 • Kewangan: Pelabur institusi melindungi diri daripada risiko kadar faedah dengan kontrak hadapan yang berkaitan dengan indeks bon atau kadar faedah.

10 Teknik Lindung Nilai Derivatif Utama: Kuasai Risiko Kewangan Anda

Perjanjian Opsyen

Opsyen Panggilan memberikan pemegang hak untuk membeli aset pada harga yang ditetapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Opsyen Letak memberikan pemegang hak untuk menjual aset pada harga yang ditetapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Strategi Opsyen Umum untuk Pengurusan Risiko:

 • Panggilan Tertutup: Pelabur menjual opsyen panggilan atas aset yang mereka miliki, menghasilkan pendapatan sambil mungkin menyekat keuntungan ke atas.
 • Letak Perlindungan: Pelabur membeli opsyen letak untuk melindungi daripada risiko ke bawah dalam portfolio mereka, memberikan lantai kepada kerugian.
 • Kolar: Pelabur menggunakan letak perlindungan dan panggilan tertutup untuk menghadkan risiko ke atas dan ke bawah.

Swap

Swaps adalah perjanjian antara dua pihak untuk pertukaran aliran tunai atau instrumen kewangan lain dalam tempoh yang diperuntukkan.

Ia sering digunakan untuk mengurus kadar faedah, mata wang, atau risiko kredit.

Jenis-jenis Swap:

 • Interest Rate Swaps: Pertukaran kadar tetap untuk pembayaran kadar terapung, atau sebaliknya.
 • Currency Swaps: Pertukaran aliran tunai dalam mata wang yang berbeza untuk mengurus risiko mata wang.
 • Credit Default Swaps: Menyediakan insurans terhadap keingkaran sesuatu obligasi hutang tertentu.
 • Commodity Swaps: Pertukaran aliran tunai berdasarkan pergerakan harga komoditi.
 • Equity Swaps: Pertukaran aliran tunai berdasarkan prestasi saham asas atau indeks saham.

Pertukaran dalam Pengurusan Risiko Dunia Nyata

Pertukaran adalah kunci dalam pengurusan risiko dunia nyata, menawarkan penyelesaian untuk pelbagai cabaran kewangan. Berikut adalah tiga contoh:

 • Syarikat Penerbangan: Melindungi harga bahan api dengan pertukaran komoditi memastikan kos operasi stabil.
 • Syarikat Pelbagai Nasional: Pertukaran mata wang mengurus risiko daripada fluktuasi pertukaran asing.
 • Bank: Pertukaran kadar faedah membantu menyesuaikan pendedahan kepada kadar pasaran sambil menjaga keuntungan.

Derivatif Kadar Faedah

Derivatif kadar faedah, seperti niaga hadapan, teruskan, dan pilihan, adalah berasaskan kepada kadar faedah masa depan. 

Niaga hadapan membolehkan spekulasi atau lindung nilai terhadap pergerakan kadar faedah masa depan, manakala teruskan membenarkan pertukaran aliran tunai yang disesuaikan. 

Pilihan menawarkan fleksibiliti dengan memberikan hak untuk membeli atau menjual kontrak kadar faedah pada harga yang ditetapkan dalam jangka masa tertentu.

Kepentingan Lindung Nilai Kadar Faedah:

 • Lindung nilai kadar faedah membantu menstabilkan aliran tunai, memberikan ketetapan dalam perbelanjaan faedah atau pendapatan masa depan.
 • Ia melindungi daripada pergerakan pasaran yang merugikan, melindungi perniagaan dan pelabur daripada kerugian yang berpotensi.
 • Lindung nilai kadar faedah membolehkan perancangan kewangan yang berkesan dan pengurusan risiko, meningkatkan keselamatan dan keuntungan keseluruhan.

Derivatif Mata Wang

Forward, kontrak niaga hadapan, pilihan, dan swap mata wang ialah alat kewangan untuk menguruskan risiko mata wang dalam perdagangan dan pelaburan.

Ia melibatkan perjanjian untuk menukar mata wang pada kadar yang telah ditentukan, menawarkan fleksibiliti dalam perlindungan terhadap ketidakstabilan mata wang di peringkat global.

Perlindungan Derivatif Mata Wang – Contoh Seperti di Dunia Nyata:

 • Syarikat A menggunakan kontrak niaga hadapan untuk mengunci kadar pertukaran bagi pembelian akan datang, mengurangkan risiko mata wang.
 • Dana Pelaburan B menggunakan opsyen mata wang untuk melindungi pelaburan luar negara dari penurunan nilai mata wang, mengekalkan pulangan.
 • Korporat Multinasional C menggunakan swap mata wang untuk menguruskan risiko mata wang dalam operasi antarabangsa, mengurangkan kerugian.

Derivatif Komoditi

Masa depan, pilihan, dan pertukaran komoditi adalah instrumen kewangan yang menguruskan risiko di pasaran komoditi.

Ia membolehkan pelabur dan perniagaan menjaga risiko ketidakstabilan harga dalam komoditi seperti minyak, emas, dan produk pertanian.

Peranan Derivatif Komoditi:

 • Pengeluar menggunakan masa depan komoditi untuk menstabilkan pendapatan dengan mengunci harga jualan hasil mereka.
 • Pengguna menjaga diri daripada kenaikan harga dengan membeli masa depan komoditi untuk memastikan bekalan masa depan pada harga yang ditetapkan.
 • Pertukaran komoditi membolehkan pengurusan risiko yang berkesan bagi pengeluar dan pengguna dengan menukar aliran tunai berdasarkan pergerakan harga komoditi.

Kerangka Pengurusan Risiko

Suatu kerangka pengurusan risiko yang kukuh adalah penting bagi mengenal pasti, menilai, dan mengurangkan risiko, memastikan kestabilan dan ketahanan organisasi.

Ia meningkatkan proses membuat keputusan dan menggalakkan kelestarian jangka panjang dan pertumbuhan melalui strategi pengurusan risiko secara proaktif.

Pertimbangan Utama dan Amalan Terbaik:

 • Menetapkan dengan jelas objektif perlindungan risiko dan aras toleransi risiko untuk sejajar dengan matlamat kewangan dan strategi keseluruhan.
 • Melbagaikan instrumen dan strategi perlindungan risiko untuk mengurangkan pelbagai risiko secara efektif dan menyesuaikan kepada keadaan pasaran yang berubah.
 • Mengawasi dan menilai kedudukan perlindungan risiko secara berkala, menyesuaikan strategi untuk mengoptimumkan keberkesanan dan mengurangkan kos.

Derivatif Kredit

Derivatif kredit mendapat nilai daripada risiko kredit aset asas, membolehkan pelabur menguruskan pendedahan kredit tanpa memiliki aset tersebut.

Jenis-jenis Derivatif Kredit:

 • Bursa Swap Kredit (CDS): Menyediakan perlindungan menentang kegagalan pada obligasi hutang tertentu.
 • Obligasi Hutang Collateralized (CDOs): Menggabungkan sekuriti hutang ke dalam ‘tranches’ dengan tahap risiko yang berbeza.
 • Pilihan Baki Kredit: Membolehkan pelabur melindungi diri daripada perubahan dalam perbezaan baki kredit di antara sekuriti berbeza.
 • Bursa Imbalan Penuh (TRS): Pertukaran aliran tunai berdasarkan pulangan penuh aset asas, sering digunakan untuk mendapat pendedahan kepada risiko kredit.

Peranan Derivatif Kredit dalam Menyelamatkan Pendedahan Risiko Kredit

 • Derivatif kredit menyediakan perlindungan menentang kegagalan, mengurangkan kesan risiko kredit pada portfolio.
 • Mereka membahagikan risiko kredit dengan memindahkannya kepada pihak lain untuk bayaran premium.
 • Derivatif kredit memudahkan spekulasi pada pergerakan pasaran kredit untuk keuntungan yang berpotensi.

10 Teknik Lindung Nilai Derivatif Utama: Kuasai Risiko Kewangan Anda

Pencerobohan Kadar Pulangan

Derivatif pencerobohan kadar pulangan seperti pertukaran, pilihan, dan masa depan menguruskan ketidaktentuan pasaran, membantu pengurusan risiko dan pengoptimuman portfolio.

Ini menawarkan kelenturan dan kecekapan dalam menavigasi keadaan pasaran yang dinamik.

Contoh Aplikasi Derivatif Keganasan dalam Melindungi Risiko

Derivatif keganasan sangat penting untuk melindungi risiko portfoilo dan menguruskan pendedahan keganasan pasaran. Ini adalah empat contoh:

 • Dana Pelaburan A menggunakan opsyen keganasan untuk melindungi risiko penurunan mungkin dalam portfoilio ekuitinya, mengekalkan modal.
 • Company B menggunakan nanopan keganasan untuk menguruskan fluktuasi harga komoditi, mengstabilkan kos input.
 • Dana Lembuaga C menggunakan futures keganasan untuk melindungi berisiko terhadap keganasan indeks pasaran saham, mengoptimalkan pulangan.
 • Dana Pencen D meragamkan portfoilio dan menguruskan pendedahan keganasan pasaran dengan ETF keganasan, meningkatkan kestabilan.

<h2+Penutup

<p+Menguasai+teknik-teknik+pembelakangan+derivatif+memperlengkapi+individu+dan+perniagaan+dengan+alat-alat+penting+untuk+navigasi+pasaran+dan+mengurangkan+risk+dengan+berkesan.

<p+Mereka+melindungi+aset,+mengoptimumkan+portfolios,+dan+meningkatkan+ketahanan+kewangan+dengan+menggunakan+strategi+seperti+pilihan,+futures,+swap,+dan+forward.

Baca dalam bahasa lain