Finansal Riskinizi Kontrol Altına Alın: 10 Ana Türev Hedgeleme Tekniği

Mezuniyet türev koruma tekniklerini ustalaşmak günümüz finansal manzarasında hayati önem taşır.

Yatırımcı, hazineci veya finansal profesyonel olun, riskleri korumak için türevleri nasıl kullanacağınızı anlamak esastır.

ADVERTISEMENT

Bu makale, piyasa dalgalanmaları, faiz oranları, döviz riskleri ve daha fazlasında gezinmek için on esas tekniği keşfedecek ve portföy performansını optimize edecektir.

Vadeli İşlemler

Türev riskten korunma, fiyat, faiz oranı veya döviz kuru risklerini hafifletmek için vadeli işlemler, opsiyonlar, swaplar ve ileri yatırım araçları gibi finansal araçlar kullanır.

Vadeli işlemler riskten korunmak için kullanılır. Tarafların bir varlık için gelecekteki bir fiyatı sabitlemelerine olanak tanır, böylece fiyat dalgalanma riskini azaltır.

ADVERTISEMENT

Risk Yönetiminde Ana Örnekler:

 • Tarım: Çiftçiler, mahsul fiyatlarını sabitlemek ve tutarlı gelir sağlamak için vadeli işlemler kullanır.
 • İmalat: Üreticiler, hammade fiyatındaki oynaklığa karşı vadeli işlemlerle riskten korunur.
 • Uluslararası Ticaret: İthalatçılar ve ihracatçılar, döviz kuru riskini vadeli işlemlerle sabit kur üzerinden azaltır.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Vadeli işlem sözleşmeleri, tarafların gelecekte belirlenen bir tarihte varlıkları belirlenen bir fiyattan alıp satmayı kabul ettikleri finansal araçlardır. 

Yatırımcılara fiyat dalgalanmalarına karşı korunma imkanı sağlarken spekülatörlere ise piyasa hareketlerinden kar etme olanağı sunar.

ADVERTISEMENT

Uygulamalı Korunma Uygulamaları:

 • Tarım: Çiftçiler, vadeli işlem sözleşmeleriyle hasat ürünlerinin satış fiyatlarını sabitleyerek fiyat dalgalanmalarına karşı korunurlar.
 • Enerji: Petrol ve gaz şirketleri, vadeli işlem sözleşmelerini kullanarak gelecekteki satış veya alımlarını önceden belirlenmiş fiyatlar üzerinden yaparak fiyat oynaklığını önlerler.
 • Finans: Kurumsal yatırımcılar, faiz riskine karşı vadeli işlem sözleşmeleriyle bono veya faiz oranları endekslerine bağlı işlemler yaparak korunurlar.

Finansal Riskinizi Kontrol Altına Alın: 10 Ana Türev Hedgeleme Tekniği

Opsiyon Sözleşmeleri

Alım opsiyonları, belirli bir fiyattan belirli bir süre içinde bir varlığı satın alma hakkı verir.

Satım opsiyonları ise belirli bir fiyattan belirli bir süre içinde bir varlığı satma hakkı verir.

Risk Yönetimi İçin Yaygın Opsiyon Stratejileri:

 • Kapasiteli Çağrılar: Yatırımcılar ellerindeki varlıklar üzerinde alım opsiyonları satarak gelir elde ederlerken aynı anda yukarı kazançları sınırlayabilirler.
 • Koruyucu Putlar: Yatırımcılar portföylerindeki olası aşağı risklere karşı korunmak için put opsiyonları satın alır ve zararları minimize ederler.
 • Yaka Stratejisi: Yatırımcılar koruyucu putlar ve kapasiteli çağrıları kullanarak yukarı ve aşağı riskleri sınırlarlar.

Takas İşlemleri

Takaslar, belirli bir dönem boyunca nakit akışlarını veya diğer finansal araçları değiştirmek için iki taraf arasında yapılan anlaşmalardır.

Genellikle faiz oranları, para birimleri veya kredi risklerini yönetmek için kullanılırlar.

Takas Çeşitleri:

 • Faiz Oranı Takasları: Sabit faiz oranlarını değişken faiz ödemeleriyle ya da tam tersi şekilde değiştirmek.
 • Para Birimi Takasları: Farklı para birimlerinde nakit akışlarını değiştirmek ve para birimi riskini yönetmek.
 • Kredi Temerrüt Takasları: Belirli bir borç yükümlülüğünün temerrüt riskine karşı sigorta sağlamak.
 • Emtia Takasları: Emtia fiyat hareketlerine dayalı nakit akışlarını değiştirmek.
 • Hisse Senedi Takasları: Temel hisse senedi veya hisse senedi endekslerinin performansına dayalı nakit akışlarını değiştirmek.

Gerçek Dünya Risk Yönetiminde Swaplar

Swaplar, çeşitli finansal zorluklara çözümler sunarak gerçek dünya risk yönetiminde önemli bir role sahiptir. İşte üç örnek:

 • Havayolları: Emtia swapları ile yakıt fiyatlarına karşı korunma sağlanarak sabit işletme maliyetleri garanti altına alınır.
 • Çok Uluslu Şirketler: Para swapları, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan riskleri yönetir.
 • Bankalar: Faiz swapları, piyasa faiz oranlarına karşı maruziyeti ayarlamaya yardımcı olurken karlılığı korur.

Faiz Oranı Türevleri

Faiz oranı türevleri, vadeli işlemler, ileri vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi, gelecekteki faiz oranlarına dayanmaktadır.

Vadeli işlemler, gelecekteki faiz oranı hareketleri üzerine spekülasyon yapmayı veya hedge etmeyi sağlarken, ileri vadeli işlemler özelleştirilmiş nakit akışı değişimlerine izin verir.

Opsiyonlar, belirlenmiş fiyatlarla belirlenmiş zaman aralıklarında faiz oranı sözleşmeleri alım satım hakkı sağlayarak esneklik sunar.

Faiz Oranı Hedgelemenin Önemi:

 • Faiz oranı hedgeleme, nakit akışlarını stabilize etmeye yardımcı olur ve gelecekteki faiz giderleri veya gelirlerinde belirsizliği giderir.
 • Zararlı piyasa hareketlerine karşı koruma sağlar, işletmeleri ve yatırımcıları olası kayıplardan korur.
 • Faiz oranı hedgeleme, etkili finansal planlama ve risk yönetimine olanak tanır, genel istikrar ve karlılığı artırır.

Döviz Türevleri

Döviz forward, vadeli işlem, opsiyon ve swapları, ticaret ve yatırımda döviz riskini yönetmek için finansal araçlardır.

Önceden belirlenmiş kur üzerinden döviz değişimini sağlayan anlaşmaları içerir ve küresel olarak döviz dalgalanmalarına karşı hedge yapmanın esnekliğini sunar.

Döviz Türevi Hedge – Gerçek Hayat Örnekleri:

 • A Şirketi, gelecekteki alımlar için döviz forward’larını kullanarak kur sabitlemekte ve döviz riskini azaltmaktadır.
 • B Yatırım Fonu, yurtdışı yatırımlarını döviz değer kayıplarına karşı korumak için döviz opsiyonları kullanarak getirilerini korumaktadır.
 • C Çok Uluslu Şirketi, uluslararası operasyonlardaki döviz riskini yönetmek ve kayıpları minimize etmek için döviz swapını kullanmaktadır.

Emtia Türevleri

Emtia vadeli işlemleri, opsiyonlar ve swaplar, emtia piyasalarındaki riskleri yöneten finansal araçlardır. 

Yatırımcılar ve işletmeleri ham petrol, altın ve tarım ürünleri gibi emtialardaki fiyat dalgalanmalarına karşı korur.

Emtia Türevlerinin Rolü:

 • Üreticiler, ürünlerinin fiyatlarını sabitleyerek gelirlerini stabilize etmek için emtia vadeli işlemlerinden yararlanır.
 • Tüketiciler, fiyat artışlarına karşı korunmak için belirlenen fiyatlardan gelecekteki arzı garanti altına almak amacıyla emtia vadeli işlemleri satın alır.
 • Emtia swapları, üreticiler ve tüketiciler için etkili risk yönetimi sağlayarak emtia fiyat hareketlerine dayalı nakit akışlarını değiştirir.

Risk Yönetim Çerçevesi

Sağlam bir risk yönetimi çerçevesi, riskleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için hayati öneme sahiptir; kurumsal istikrarı ve dayanıklılığı sağlar.

Karar verme süreçlerini geliştirir ve proaktif risk yönetimi stratejileri aracılığıyla uzun vadeli sürdürülebilirlik ve büyümeyi teşvik eder.

Temel Hususlar ve En İyi Uygulamalar:

 • Hedging amaçlarını ve risk tolerans seviyelerini net bir şekilde tanımlayarak genel finansal hedefler ve stratejilerle uyum sağlamak.
 • Çeşitli riskleri etkili bir şekilde azaltmak ve değişen piyasa koşullarına adapte olmak için hedge enstrümanlarını ve stratejileri çeşitlendirin.
 • Hedging pozisyonlarını düzenli olarak takip edin ve değerlendirin, stratejileri optimize etmek ve maliyetleri en aza indirmek için ayarlayın.

Kredi Türevleri

Kredi türevleri, temel varlıkların kredi riskinden değer elde eder ve yatırımcılara varlıklara sahip olmadan kredi riskini yönetme imkanı sağlar.

Kredi Türevlerinin Türleri:

 • Kredi Temerrüt Takasları (CDS): Belirli borç yükümlülükleri için temerrüt sigortası sağlar.
 • Temsili Borç İşlemleri (CDO’lar): Borç menkul kıymetleri farklı risk seviyelerine sahip tranşlara paketler.
 • Kredi Faiz Farkı Opsiyonları: Yatırımcılara farklı menkul kıymetler arasındaki kredi faiz farklarının değişimine karşı korunma sağlar.
 • Toplam Getiri Takasları (TRS): Temel varlıkların toplam getirisine dayalı nakit akışlarını takas eder, genellikle kredi riskine maruz kalmak için kullanılır.

Kredi Riski Maruziyetini Hedge Etmede Kredi Türevlerinin Rolü

 • Kredi türevleri, portföyler üzerinde kredi riskinin etkisini azaltarak temerrüt riskine karşı sigorta sağlar.
 • Kredi riskini prim karşılığında karşı taraflara aktararak kredi riskini çeşitlendirir.
 • Kredi türevleri, potansiyel karlar için kredi piyasası hareketlerine yönelik spekülasyon yapmayı kolaylaştırır.

Volatilite Türevleri

Swaplar, opsiyonlar ve futures gibi volatilite türevleri, piyasa oynaklığını yönetir, risk yönetimine yardımcı olur ve portföy optimizasyonunu sağlar.

Değişken piyasa koşullarında esneklik ve verimlilik sunarlar.

Volatilite Türevlerinin Hedge Amaçlı Örnek Uygulamaları

Volatilite türevleri portföy riskini hedge etmek ve piyasa volatilitesi maruziyetini yönetmek için hayati öneme sahiptir. İşte dört örnek:

 • Yatırım Fonu A, volatilite opsiyonlarını kullanarak hisse senedi portföyündeki olası aşağı riski hedge etmekte ve sermayeyi korumaktadır.
 • Şirket B, volatilite swapları kullanarak emtia fiyatındaki dalgalanmaları yönetmekte ve girdi maliyetlerini stabilize etmektedir.
 • Hedge Fonu C, volatilite vadeli işlemlerini kullanarak hisse senedi endeks volatilitesine karşı hedge yapmakta ve getirileri optimize etmektedir.
 • Emeklilik Fonu D, portföyü çeşitlendirip piyasa volatilitesi maruziyetini volatilite ETF’leri ile yönetmekte ve istikrarı artırmaktadır.

Önemli Nokta

Türev korunma tekniklerini ustalıkla kullanmak, bireyleri ve işletmeleri piyasalarda dolaşmak ve riskleri etkili bir şekilde azaltmak için temel araçlarla donatır.

Opsiyonlar, vadeli işlemler, swaplar ve ileri tarihli işlemler gibi stratejiler kullanarak varlıkları korurlar, portföyleri optimize ederler ve finansal dayanıklılığı artırırlar.

Başka bir dilde oku