10 Modele inovatoare de finanțare a infrastructurii pe care ar trebui să le cunoașteți

În mijlocul unor peisaje economice în continuă evoluție, modele inovative de finanțare a infrastructurii își redefinesc strategiile de dezvoltare.

Acest articol explorează zece abordări revoluționare care transformă finanțarea infrastructurii, de la Parteneriatele Public-Private (PPP) la Obligațiunile Verzi.

ADVERTISEMENT

Aceste modele configurează viitorul dezvoltării globale.

Parteneriatele Public-Private (PPP-uri)

PPP-urile sunt colaborări între sectorul public și privat, valorificând expertiza și resursele pentru a satisface eficient nevoile de infrastructură publică.

Iată câteva exemple de succes:

ADVERTISEMENT
 • Modernizarea Metroului din Londra: Un parteneriat a modernizat Transportul din Londra, îmbunătățind eficiența și experiența pasagerilor.
 • Aeroportul Internațional din Denver: Construcția și operațiunile acestui mare aeroport din SUA au implicat un model PPP pentru finalizare și întreținere în timp util.
 • Tunelul Canalului (Eurotunel): Un PPP a facilitat construcția acestui link Marea Britanie-Franța, stimulând transportul și comerțul transfrontalier.
 • Autostrada 407 ETR în Ontario, Canada: Un drum cu taxă creat prin PPP oferă transport eficient și generare de venituri pentru guvern.
 • Dezvoltarea Infrastructurii Școlare din Australia: PPP-urile construiesc și întrețin școli, asigurând infrastructură educațională de calitate la costuri eficiente.

Aceste exemple demonstrează avantajele diverse ale PPP-urilor în proiectele globale de infrastructură.

10 Modele inovatoare de finanțare a infrastructurii pe care ar trebui să le cunoașteți

Obligațiunile Verzi

Obligațiunile verzi sunt instrumente financiare pentru proiecte benefice mediului înconjurător, cum ar fi energia regenerabilă sau infrastructura durabilă.

ADVERTISEMENT

Scopul lor în finanțarea infrastructurii include:

 • Mobilizarea capitalului pentru proiecte de energie regenerabilă
 • Finanțarea inițiativelor de transport durabil
 • Sprijinirea dezvoltării clădirilor energetic eficiente
 • Finanțarea infrastructurii de gestionare a apei și a deșeurilor
 • Încurajarea inovării în tehnologiile prietenoase cu mediul înconjurător

Fondurile de Investiții în Infrastructură (InvIT-uri)

InvIT-urile adună fonduri de la investitori pentru proiecte de infrastructură, oferind randamente stabile prin dividende din veniturile proiectelor.

Modul lor de funcționare include:

 • Achiziționarea de active operaționale de infrastructură
 • Generarea de venituri din taxe de trecere, chirii de închiriat sau alte surse de venituri
 • Distribuirea de randamente investitorilor sub formă de dividende
 • Mentenanța și administrarea activelor pentru a asigura eficiența operațională
 • Oferirea de lichiditate investitorilor prin tranzacționarea unităților InvIT pe bursele de valori

Exemple de Proiecte de Infrastructură Finanțate prin InvITs

InvITs finanțează proiecte diverse de infrastructură, oferind randamente stabile investitorilor și promovând dezvoltarea activelor critice.

 • Autostrăzi și drumuri cu plată.
 • Linii de transmisie de energie și stații.
 • Proiecte de energie regenerabilă precum ferme eoliene și solare.
 • Conducte de gaz și rețele de distribuție.
 • Turnuri de telecomunicații și rețele.

Platforme de Crowdfunding

Platformele de crowdfunding pentru infrastructură permit comunităților să sprijine proiecte publice financiar, promovând implicarea comunității.

Studii de caz ilustrând campanii de crowdfunding pentru infrastructură reușite

Crowdfunding-ul a devenit un instrument puternic pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, permitând participarea și sprijinul comunității în dezvoltarea acestora.

 • Renovarea unui pod istoric într-un mic oraș, finanțată de locuitori prin intermediul unei platforme de crowdfunding.
 • Construcția unui parc comunitar într-o zonă urbană, finanțată prin intermediul unei campanii de crowdfunding derulată de locuitorii cartierului.
 • Instalarea panourilor solare pe clădiri publice, finanțată de cetățenii preocupați de mediu prin crowdfunding.
 • Restaurarea unei biblioteci publice într-o comunitate rurală, realizată printr-un efort de crowdfunding care a implicat patronii și susținătorii locali.
 • Parc de joacă nou în suburbie finanțat de părinți și comunitate prin crowdfunding, acordând prioritate bunăstării copiilor.

Fonduri de Investiții cu Impact

Fondurile de impact se concentrează pe infrastructura care abordează probleme societale și de mediu precum energia regenerabilă și transportul durabil.

Își propun să obțină randamente financiare împreună cu un impact social și de mediu pozitiv.

Exemple de Fonduri de Investiții cu Impact care Sprijină Dezvoltarea Infrastructurii

Fondurile de investiții cu impact finanțează crucial infrastructura concentrandu-se pe impactul social și de mediu, sprijinind dezvoltarea durabilă.

 • Fondul Global de Infrastructură, investind în proiecte de energie regenerabilă la nivel mondial pentru a combate schimbările climatice.
 • Fondul pentru Orașele Durabile finanțează inițiative de infrastructură urbană pentru îmbunătățirea transportului public și gestionarea deșeurilor.
 • Fondul pentru Apă Curată susține dezvoltarea facilităților de tratament a apei și de salubrizare în comunitățile defavorizate.
 • Fondul pentru Electrificare Rurală investește în soluții de energie regenerabilă off-grid pentru a furniza electricitate în zonele izolate.
 • Fondul pentru Construcții Verzi promovează practicile de construcție energo-eficiente prin investiții în proiecte de construcții durabile.

Reciclarea activelor

Reciclarea activelor implică guvernele vânzând sau închiriind activele de infrastructură existente pentru a genera venituri destinate finanțării de proiecte noi. 

Se utilizează experiența sectorului privat pentru gestionarea eficientă a activelor și dezvoltarea acestora.

Studii de caz ale inițiativelor de reciclare a activelor

Inițiativele de reciclare a activelor prezintă modalități de utilizare a activelor de infrastructură existente pentru a finanța proiecte noi, evidențiindu-și potențialul în finanțarea infrastructurii.

 • Vânzarea unui sediu guvernamental pentru a finanța un nou centru de transport public.
 • Închirierea unei autostrăzi cu taxă pentru modernizarea transportului public.
 • Privatizarea unei instalații de tratare a apei pentru a investi în energie regenerabilă.
 • Vânzarea unei companii de utilități pentru dezvoltarea energiei durabile.

Obliagațiunile de Impact asupra Dezvoltării (DIBs)

Obliagațiunile de Impact asupra Dezvoltării (DIBs) implică investitorii privați care furnizează capital inițial pentru proiecte sociale în regiunile în curs de dezvoltare, cu randamente legate de rezultatele predefinite.

Aceste rezultate sunt măsurate, stimulând implementarea eficientă a proiectului și partajarea riscurilor. 

Obliagațiunile de Impact asupra Dezvoltării atrag investiții private în proiecte de infrastructură vitală, promovând dezvoltarea durabilă.

Exemple de proiecte DIB de succes

Legăturile de Impact de Dezvoltare (DIB) permit proiecte sociale relevante în regiunile în curs de dezvoltare, oferind rezultate tangibile prin finanțare inovatoare.

 • O inițiativă de educație finanțată prin DIB în Africa Subsahariană a dus la o creștere semnificativă a participării la școală și a performanțelor academice.
 • Un proiect de asistență medicală DIB în Asia de Sud a redus cu succes ratele de mortalitate maternă prin îmbunătățirea accesului la îngrijire prenatală.
 • Un proiect de agricultură DIB în America Latină a crescut randamentele culturilor și veniturile pentru fermierii mici.
 • O inițiativă de igienă DIB în Asia de Sud-Est a îmbunătățit accesul la apă curată și facilități de igienă, reducând bolile cu transmitere prin apă.

Finanțare pentru Capturarea Valorii

Finanțarea pentru capturarea valorii finanțează infrastructura prin captarea creșterilor de valoare imobiliară.

Încurajează surse diverse de venituri și planificare eficientă a dezvoltării.

Studii de caz care demonstrează implementarea eficientă a mecanismelor de capturare a valorii

Mecanismele eficiente de capturare a valorii sunt demonstrate prin diverse studii de caz, ilustrându-și utilitatea în finanțarea proiectelor de infrastructură.

 • Hudson Yards din New York a folosit finanțare prin creșterea impozitului pentru infrastructura publică.
 • Sistemul rapid de autobuze din Curitiba, Brazilia, a finanțat expansiunea transportului prin creșterea valorii proprietăților.
 • Redeveloparea stației Tokyo din Japonia a finanțat renovările prin vânzarea drepturilor aeriene.
 • Proiectul Crossrail din Londra a folosit suplimente la impozitele pentru construcția noilor linii de cale ferată.

Fondurile Suverane de Investiții (SWFs)

Fondurile Suverane de Investiții (SWFs) sunt fonduri de investiții deținute de stat care administrează active pentru națiunile suverane, adesea din veniturile excedentare.

SWFs investesc în infrastructură, sprijinind dezvoltarea economică și îmbunătățind serviciile publice la nivel național și internațional.

Exemple de Proiecte de Infrastructură Finanțate de Fondurile Suverane

Fondurile Suverane (SWFs) finanțează în mod semnificativ proiecte de infrastructură la nivel global, sporind dezvoltarea economică și serviciile publice.

 • Investiția Qatar Investment Authority în proiectul de extindere a Aeroportului Londra Heathrow.
 • Implicarea Abu Dhabi Investment Authority în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă din Europa.
 • Investiția Guvernului din Singapore în proiecte de trenuri de mare viteză din Asia.
 • Finanțarea China Investment Corporation pentru dezvoltarea infrastructurii portuare din Africa.

10 Modele inovatoare de finanțare a infrastructurii pe care ar trebui să le cunoașteți

Obliagțiunile de impact social (SIBs)

Obliagțiunile de impact social (SIBs) implică investitori privați furnizând capital inițial pentru programe sociale, cu randamente dependente de rezultatele predefinite. 

Scopul lor este de a aborda provocările sociale, reducând în același timp povara financiară asupra guvernelor. 

SIBs sunt cruciale în finanțarea proiectelor de infrastructură socială și în promovarea eficienței și responsabilității.

Exemple de proiecte SIB de succes

Proiectele de Obligațiuni de Impact Social (SIB) de succes utilizează investiții private pentru programe sociale, obținând rezultate în timp ce reduc cheltuielile guvernamentale.

 • Proiectul de la Insula Rikers a avut ca obiectiv reducerea ratelor de recidivă printre deținuții eliberați.
 • Proiectul Penitenciarul Peterborough s-a concentrat pe reducerea ratelor de recidivă printre foștii infractori.
 • SIB-ul pentru Justiție Juvenilă din Massachusetts s-a concentrat pe reducerea ratelor de închisoare pentru tineri și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare.
 • Proiectul SIB pentru Serviciile Preprocesuale din D.C. a avut ca obiectiv reducerea ratelor de detenție preprocesuală și îmbunătățirea accesului la serviciile sociale.
 • Proiectul de probațiune din Midlands a avut ca obiectiv reducerea ratelor de recidivă printre persoanele aflate în probațiune.

Rezumând

Modelele inovatoare de finanțare a infrastructurii oferă căi diverse de finanțare pentru proiecte critice, promovând creșterea economică și dezvoltarea durabilă.

Înțelegerea acestor mecanisme este crucială pentru construirea unor sisteme de infrastructură rezistente pentru viitor.

Citeste în alta limba