10 Inovačních modelů financování infrastruktury, které byste měli znát

V průběhu se proměňujícího ekonomického prostředí přetvářejí inovativní modely financování infrastruktury strategie rozvoje. 

Tento článek zkoumá deset průlomových přístupů, které revolucionizují financování infrastruktury, od veřejně-privátních partnerství (PPP) po Zelené dluhopisy. 

ADVERTISEMENT

Tyto modely formují budoucnost globálního rozvoje.

Veřejně soukromá partnerství (PPP)

PPP jsou spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, které využívají odborné znalosti a zdroje k efektivnímu splnění veřejných infrastrukturních potřeb.

Zde jsou některé úspěšné příklady:

ADVERTISEMENT
 • Upgrade londýnského metra: Partnerství modernizovalo londýnskou dopravu, zlepšilo efektivitu a zkušenosti cestujících.
 • Mezinárodní letiště Denver: Výstavba a provoz tohoto velkého letiště ve Spojených státech zahrnovaly model PPP pro včasné dokončení a údržbu.
 • Kanál La Manche (Eurotunel): PPP usnadnila výstavbu této spojovací linky mezi UK a Francií, podporující přeshraniční dopravu a obchod.
 • Silnice 407 ETR v Ontariu, Kanada: PPP vytvořena dálnice nabízí efektivní dopravu a generování příjmů pro vládu.
 • Rozvoj infrastruktury škol v Austrálii: PPP staví a udržuje školy, zajisté cenově efektivní infrastrukturu pro kvalitní vzdělání.

Tyto příklady ukazují různorodé výhody PPP v globálních infrastrukturních projektech.

10 Inovačních modelů financování infrastruktury, které byste měli znát

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy jsou finanční nástroje pro environmentálně prospěšné projekty, jako jsou obnovitelné zdroje energie nebo udržitelná infrastruktura.

ADVERTISEMENT

Jejich role ve financování infrastruktury zahrnuje:

 • Mobilizaci kapitálu pro projekty obnovitelné energie
 • Financování udržitelných dopravních iniciativ
 • Podporu rozvoje energeticky účinných budov
 • Financování vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady
 • Podporu inovací v technologiích šetrných k životnímu prostředí

Investiční fondy do infrastruktury (InvITs)

InvITs sdružují finanční prostředky investorů pro infrastrukturní projekty a nabízejí stabilní výnosy prostřednictvím dividend z příjmů projektu.

Jejich fungování zahrnuje:

 • Získávání provozních infrastrukturních aktiv
 • Generování příjmů z poplatků, pronájmů nebo jiných příjmových toků
 • Rozdělování výnosů investorům ve formě dividend
 • Udržování a spravování aktiv pro zajištění provozní účinnosti
 • Zajišťování likvidity pro investory prostřednictvím obchodování s jednotkami InvIT na burzách

Příklady infrastrukturních projektů financovaných prostřednictvím InvITs

InvITs financují různorodé infrastrukturní projekty, poskytují stabilní výnosy pro investory a podporují rozvoj kritických aktiv.

 • Poplatné silnice a dálnice.
 • Vedení a rozvod elektrické energie a transformační stanice.
 • O obnovitelné energetické projekty, jako jsou větrné a solární farmy.
 • Plynové potrubí a distribuční sítě.
 • Telekomunikační věže a sítě.

Crowdfundingové platformy

Crowdfunding platforms for infrastructure enable communities to support public projects financially, fostering community involvement.

Příklady úspěšných případových studií crowdfundingu pro infrastrukturní projekty

Crowdfunding se stal silným nástrojem pro financování infrastrukturních projektů, umožňující účast a podporu komunity při jejich rozvoji.

 • Renovace historického mostu ve městě, financovaná obyvateli prostřednictvím platformy pro crowdfunding.
 • Výstavba komunitního parku v městské oblasti, s financováním zajištěným prostřednictvím crowdfundingu podporovaného obyvateli sousedství.
 • Instalace solárních panelů na veřejných budovách financovaná ekologicky smýšlejícími občany skrze crowdfunding.
 • Obnova veřejné knihovny ve venkovské komunitě, dosažená úsilím o crowdfunding, který zapojil místní čtenáře a podporovatele.
 • Nové předměstské hřiště financované rodiči a komunitou prostřednictvím crowdfundingu, s prioritou blahobytu dětí.

Fondy pro investice s dopadem

Fondy s dopadem se zaměřují na infrastrukturu řešící společenské a environmentální výzvy jako je obnovitelná energie a udržitelná doprava.

Cílem je dosáhnout finančních výnosů společně s pozitivním sociálním a environmentálním dopadem.

Příklady investičních fondů pro podporu rozvoje infrastruktury

Investiční fondy zaměřené na dopady mají klíčový význam při financování infrastruktury s důrazem na sociální a environmentální dopad, přispívající k udržitelnému rozvoji.

 • Global Infrastructure Fund investuje do projektů obnovitelné energie po celém světě s cílem boje proti změně klimatu.
 • Fond Sustainable Cities Fund financuje iniciativy v oblasti městské infrastruktury pro zlepšení veřejné dopravy a nakládání s odpady.
 • Fond Clean Water Fund podporuje vývoj zařízení na úpravu vody a stanovišť pro sanitaci ve znevýhodněných komunitách.
 • Fond Rural Electrification Fund investuje do nezávislých obnovitelných zdrojů energie pro poskytování elektřiny v odlehlých oblastech.
 • Green Building Fund podporuje energeticky účinné stavební postupy prostřednictvím investic do udržitelných stavebních projektů.

Recyklace aktiv

Recyklace aktiv zahrnuje vlády, které prodávají nebo pronajímají existující infrastrukturní aktiva k získání příjmů pro financování nových projektů. 

Využívá soukromou odbornost pro efektivní správu a rozvoj aktiv.

Příklady případů využívání existující infrastruktury pro financování nových projektů

Initiativy pro recyklaci aktiv ukazují využití existujících infrastrukturních aktiv k financování nových projektů, zdůrazňují jejich potenciál v oblasti financování infrastruktury.

 • Prodej vládní budovy k financování nového dopravního uzlu.
 • Pronájem dálnice pro modernizaci veřejné dopravy.
 • Privatizace úpravny vody k investicím do obnovitelné energie.
 • Prodej energetické společnosti pro rozvoj udržitelné energie.

Vazební nástroje pro rozvoj (DIBs)

Vazební nástroje pro rozvoj (DIBs) zahrnují soukromé investory, kteří poskytují počáteční kapitál pro společenské projekty v rozvojových oblastech, přičemž výnosy jsou vázány na předem stanovené výsledky.

Tyto výsledky jsou měřeny a motivují k efektivní realizaci projektu a sdílení rizik.

Vazební nástroje pro rozvoj přitahují soukromé investice do důležitých infrastrukturních projektů a podporují udržitelný rozvoj.

Příklady úspěšných projektů DIB

Rozvojové dopady bondů (DIBs) umožňují účinné sociální projekty v rozvojových oblastech, které dodávají hmatatelné výsledky prostřednictvím inovativního financování.

 • Initiativa ve vzdělávání financovaná DIB v subsaharské Africe vedla k významnému zvýšení docházky do školy a akademických výsledků.
 • Projekt v oblasti zdravotnictví DIB v Jižní Asii úspěšně snížil mateřskou úmrtnost prostřednictvím zlepšeného přístupu k prenatální péči.
 • Projekt DIB v zemědělství v Latinské Americe zvýšil sklizně a příjmy malých zemědělců.
 • Initiativa ve vodohospodářství prostřednictvím DIB v jihovýchodní Asii zlepšila přístup k čisté vodě a sanitárním zařízením, čímž snížila onemocnění vyvolaná vodou.

Financování zachycení hodnoty

Financování zachycení hodnoty financuje infrastrukturu zachycením zvýšení hodnoty nemovitosti. Podporuje různorodé zdroje příjmů a efektivní plánování rozvoje.

Příklady studií prokazující efektivní implementaci mechanismů zachycení hodnoty

Účinné mechanismy zachycení hodnoty jsou demonstrovány prostřednictvím různých studií případů, které ukazují jejich užitečnost při financování infrastrukturních projektů.

 • V oblasti Hudson Yards v NYC bylo využito financování daňových přírůstků na veřejnou infrastrukturu.
 • Curitiba Bus Rapid Transit v Brazílii financoval rozšiřování dopravy pomocí zvýšení hodnot nemovitostí.
 • Rekonstrukce stanice Tokyo v Japonsku byla financována prodejem vzdušných práv.
 • Projekt Crossrail v Londýně využil doplňkové sazby pro novou výstavbu železniční tratě.

Suverénní fondy (SWF)

Suverénní fondy (SWF) jsou státní investiční fondy spravující aktiva pro suverénní státy, často z přebytkových příjmů.

SWF investují do infrastruktury, podporující ekonomický rozvoj, a zlepšují veřejné služby jak doma, tak i v zahraničí.

Příklady infrastrukturních projektů financovaných světovými fondy suverénního bohatství (SWF)

Světové fondy suverénního bohatství (SWF) významně financují globální infrastrukturní projekty, zlepšují ekonomický rozvoj a veřejné služby.

 • Investice Qatar Investment Authority do projektu rozšíření londýnského letiště Heathrow.
 • Participace Abu Dhabi Investment Authority na vývoji obnovitelných energetických projektů v Evropě.
 • Investice Government of Singapore Investment Corporation do projektů vysokorychlostní železnice v Asii.
 • Financování jejich China Investment Corporation při výstavbě infrastruktury přístavů v Africe.

10 Inovačních modelů financování infrastruktury, které byste měli znát

Sociální dluhopisy (SIBs)

Sociální dluhopisy (SIBs) zahrnují soukromé investory poskytující počáteční kapitál pro sociální programy, s návratností podmíněnou předdefinovanými výsledky. 

Cílem je řešit sociální výzvy a současně snižovat finanční zátěž pro vlády. 

SIBs jsou klíčové pro financování projektů sociální infrastruktury a podporu efektivity a odpovědnosti.

Příklady úspěšných projektů prostřednictvím Sociálního vlivového dluhopisu (SIB)

Úspěšné projekty Sociálního vlivového dluhopisu (SIB) využívají soukromé investice do sociálních programů a dosahují výsledků při snižování vládních výdajů.

 • Projekt na Rikers Islandu měl za cíl snížit míru recidivy mezi propuštěnými vězni.
 • Projekt ve věznici Peterborough měl za cíl snížit míru opětovného spáchání trestného činu mezi bývalými odsouzenými.
 • Projekt Sociálního vlivového dluhopisu v oblasti mládežnické justice v Massachusetts měl za cíl snížit míru uvěznění mládeže a posílit rehabilitační služby.
 • Projekt SIB Pretrial Services v D.C. si klade za cíl snížit míru vazebního stíhání a zlepšit přístup k sociálním službám.
 • Projekt Sociálního vlivového dluhopisu v oblasti dohledu nad podmíněným propuštěním v Midlandsu měl za cíl snížit míru opětovného spáchání trestného činu mezi odsouzenými na podmíněném propuštění.

Co to je v kostce

Inovativní modely financování infrastruktury nabízejí různé možnosti financování klíčových projektů, podporují ekonomický růst a udržitelný rozvoj.

Porozumění těmto mechanismům je klíčové pro budování odolných infrastrukturních systémů pro budoucnost.

Číst v jiném jazyce