10 Innovatieve Infrastructuurfinancieringsmodellen die je zou moeten kennen

In een zich ontwikkelend economisch landschap, zijn innovatieve financieringsmodellen voor infrastructuur de ontwikkelingsstrategieën aan het hertekenen. 

Dit artikel verkent tien baanbrekende benaderingen die de financiering van infrastructuur revolutioneren, van Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) tot Groene Obligaties. 

ADVERTISEMENT

Deze modellen vormen de toekomst van de mondiale ontwikkeling.

Publiek-Private Samenwerkingen (PPS)

PPS’en zijn samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector, waarbij expertise en middelen worden ingezet om op efficiënte wijze aan publieke infrastructuurnoden te voldoen.

Enkele succesvolle voorbeelden zijn:

ADVERTISEMENT
 • De Upgrade van de London Underground: Een samenwerking heeft het Londense vervoerssysteem gemoderniseerd, waardoor de efficiëntie en reiservaring zijn verbeterd.
 • Denver International Airport: Bij de bouw en exploitatie van dit belangrijke Amerikaanse vliegveld is gebruikgemaakt van een PPS-model voor een tijdige voltooiing en onderhoud.
 • De Kanaaltunnel (Eurotunnel): Een PPS heeft de bouw van deze verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mogelijk gemaakt, wat de grensoverschrijdende transport en handel heeft versterkt.
 • Highway 407 ETR in Ontario, Canada: Een tolweg die is opgezet via een PPS, biedt efficiënt transport en genereert inkomsten voor de overheid.
 • Scholen Infrastructuurontwikkeling in Australië: PPS’en bouwen en onderhouden scholen, waardoor kosteneffectieve kwalitatieve onderwijsinfrastructuur wordt gewaarborgd.

Deze voorbeelden tonen de diverse voordelen van PPS’en in wereldwijde infrastructuurprojecten.

10 Innovatieve Infrastructuurfinancieringsmodellen die je zou moeten kennen

Groene Obligaties

Groene obligaties zijn financiële instrumenten voor milieuvriendelijke projecten zoals hernieuwbare energie of duurzame infrastructuur.

ADVERTISEMENT

Hun rol in de financiering van infrastructuur omvat:

 • Capital mobiliseren voor projecten voor hernieuwbare energie
 • Financiering van duurzame transportinitiatieven
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van energiezuinige gebouwen
 • Financiering van water- en afvalbeheerinfrastructuur
 • Stimuleren van innovatie in milieuvriendelijke technologieën

Investeringsfondsen voor Infrastructuur (InvITs)

InvITs bundelen investeringsfondsen voor infrastructuurprojecten en bieden stabiele rendementen via dividenden uit projectinkomsten.

Hun werking omvat:

 • Verwerving van operationele infrastructuur activa
 • Genereren van inkomsten via tolheffingen, huurinkomsten of andere inkomstenstromen
 • Uitkeren van rendementen aan investeerders in de vorm van dividenden
 • Onderhoud en beheer van activa om operationele efficiëntie te waarborgen
 • Bieden van liquiditeit aan investeerders door handel in InvIT-eenheden op beurzen

Voorbeelden van Infrastructuurprojecten Gefinancierd via InvITs

InvITs financieren diverse infrastructuurprojecten, waardoor investeerders stabiele rendementen krijgen en cruciale assetontwikkeling wordt bevorderd.

 • Tolwegen en snelwegen.
 • Elektriciteitstransmissielijnen en onderstations.
 • Hernieuwbare energieprojecten zoals wind- en zonneparken.
 • Gasleidingen en distributienetwerken.
 • Telecommunicatietorens en netwerken.

Crowdfundingplatforms

Crowdfunding platformen voor infrastructuur stellen gemeenschappen in staat om publieke projecten financieel te ondersteunen, waardoor gemeenschapsbetrokkenheid wordt gestimuleerd.

Voorbeelden van Succesvolle Crowdfunding Campagnes voor Infrastructuur

Crowdfunding is uitgegroeid tot een krachtig instrument voor het financieren van infrastructuurprojecten, waardoor gemeenschapsdeelname en -steun bij de ontwikkeling ervan mogelijk wordt.

 • De renovatie van een historische brug in een klein stadje, gefinancierd door inwoners via een crowdfundingplatform.
 • De bouw van een gemeenschapspark in een stedelijk gebied, waarbij financiering werd veiliggesteld via een crowdfundingcampagne die werd geleid door buurtbewoners.
 • Installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen die gefinancierd werd door milieubewuste burgers via crowdfunding.
 • Herstel van een openbare bibliotheek in een landelijke gemeenschap, bereikt door een crowdfunding-inspanning waarbij lokale klanten en supporters betrokken waren.
 • Een nieuw voorstedelijk speelplein gefinancierd door ouders en de gemeenschap via crowdfunding, met een focus op het welzijn van kinderen.

Impact Investeringsfondsen

Impactfondsen richten zich op infrastructuur die maatschappelijke en milieu-uitdagingen aanpakt, zoals hernieuwbare energie en duurzaam transport.

Ze streven naar financieel rendement naast een positieve sociale en milieueffect.

Voorbeelden van Impact Investment Fonds ter ondersteuning van infrastructuurontwikkeling

Impact investmentfondsen financieren cruciaal infrastructuur gericht op sociale en milieueffecten, ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling.

 • Het Global Infrastructure Fund, investerend in duurzame energieprojecten over de hele wereld om klimaatverandering tegen te gaan.
 • De Sustainable Cities Fund financiert stedelijke infrastructuurinitiatieven voor verbeterde openbaar vervoer en afvalbeheer.
 • De Clean Water Fund ondersteunt de ontwikkeling van waterzuiverings- en sanitaire voorzieningen in achtergestelde gemeenschappen.
 • De Rural Electrification Fund investeert in off-grid oplossingen voor hernieuwbare energie om elektriciteit te leveren aan afgelegen gebieden.
 • De Green Building Fund ondersteunt energie-efficiënte bouwpraktijken door te investeren in duurzame bouwprojecten.

Activa Hergebruik

Asset recycling omvat het verkopen of leasen van bestaande infrastructuuractiva door overheden om inkomsten te genereren voor de financiering van nieuwe projecten. 

Het maakt gebruik van de expertise van de privésector voor efficiënt activabeheer en ontwikkeling.

Voorbeelden van initiatieven voor activaherinvesteringen

Initiatieven voor activaherinvesteringen tonen het benutten van bestaande infrastructuuractiva om nieuwe projecten te financieren, waarbij het potentieel ervan voor financiering van infrastructuur wordt benadrukt.

 • Verkoop van een overheidskantoorgebouw om een nieuw knooppunt voor openbaar vervoer te financieren.
 • Leasing van een tolweg voor upgrades van het openbaar vervoer.
 • Privatisering van een waterzuiveringsinstallatie om te investeren in hernieuwbare energie.
 • Verkoop van een nutsbedrijf voor de ontwikkeling van duurzame energie.

Ontwikkelingsimpactobligaties (DIBs)

Development Impact Bonds (DIBs) houden in dat private investeerders vooraf kapitaal verstrekken voor sociale projecten in ontwikkelingsgebieden, waarbij rendementen gekoppeld zijn aan vooraf bepaalde resultaten.

Deze resultaten worden gemeten, wat efficiënte projectuitvoering en risicodeling stimuleert.

DIBs trekken private investeringen aan voor essentiële infrastructuurprojecten, ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

Voorbeelden van Succesvolle DIB-projecten

Ontwikkelingsimpactobligaties (DIBs) maken impactvolle sociale projecten in ontwikkelingsgebieden mogelijk, resulterend in tastbare resultaten door middel van innovatieve financiering.

 • Een door DIB gefinancierd onderwijs initiatief in Sub-Sahara Afrika resulteerde in een significante stijging van de schoolbezoeken en academische prestaties.
 • Een gezondheidszorg-DIB project in Zuid-Azië slaagde erin om de sterftecijfers bij moeders te verminderen door verbeterde toegang tot prenatale zorg.
 • Een landbouw-DIB project in Latijns-Amerika verhoogde de gewasopbrengst en inkomsten voor kleinschalige boeren.
 • Een sanitatie-DIB initiatief in Zuidoost-Azië verbeterde de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, met als resultaat een afname van door water overgedragen ziektes.

Waardeverzamelingsfinanciering

Waardeverzamelingsfinanciering financiert infrastructuur door de toename van de vastgoedwaarde te benutten.

Het bevordert diverse inkomstenbronnen en efficiënte ontwikkelingsplanning.

Voorbeelden van Effectieve Implementatie van Waardevergaring Mechanismen

Effectieve waardevergaring mechanismen worden gedemonstreerd door verschillende case studies, waarbij hun nut bij het financieren van infrastructuurprojecten wordt aangetoond.

 • Hudson Yards in NYC gebruikte belastingincrementfinanciering voor publieke infrastructuur.
 • Het Bus Rapid Transit-systeem van Curitiba in Brazilië financierde de uitbreiding van het openbaar vervoer via verhoogde onroerendgoedwaarden.
 • De herontwikkeling van Tokyo Station in Japan financierde renovaties via de verkoop van luchtrechten.
 • Het Crossrail-project in Londen maakte gebruik van bedrijfstoeslagen voor de bouw van een nieuw spoorwegtraject.

Souvereine Welvaartsfondsen (SWFs)

Souvereine Welvaartsfondsen (SWFs) zijn door de staat beheerde beleggingsfondsen die activa beheren voor soevereine naties, vaak uit overschot aan inkomsten. 

SWFs investeren in infrastructuur, ondersteunen economische ontwikkeling en verbeteren publieke diensten zowel nationaal als internationaal.

Voorbeelden van Infrastructuurprojecten gefinancierd door SWF’s

Sovereign Wealth Funds (SWF’s) financieren aanzienlijk wereldwijde infrastructuurprojecten, waardoor economische ontwikkeling en openbare diensten worden verbeterd.

 • De investering van het Qatar Investment Authority in het project voor de uitbreiding van de London Heathrow Airport.
 • De betrokkenheid van het Abu Dhabi Investment Authority bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in Europa.
 • De investering van de Government of Singapore Investment Corporation in hogesnelheidsspoorwegprojecten in Azië.
 • De financiering door de China Investment Corporation van de ontwikkeling van haveninfrastructuur in Afrika.

10 Innovatieve Infrastructuurfinancieringsmodellen die je zou moeten kennen

Maatschappelijke Investeringsfondsen (MIB’s)

Maatschappelijke Investeringsfondsen (MIB’s) houden in dat private investeerders aanvankelijk kapitaal verstrekken voor sociale programma’s, waarbij de opbrengsten afhankelijk zijn van vooraf gedefinieerde resultaten. 

Ze hebben tot doel om sociale uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd de financiële last voor overheden te verminderen. 

MIB’s zijn essentieel voor het financieren van sociale infrastructuurprojecten en het bevorderen van efficiëntie en verantwoording.

Voorbeelden van Succesvolle SIB Projecten

Succesvolle Social Impact Bond (SIB) projecten maken gebruik van private investeringen voor sociale programma’s, behalen resultaten en verminderen overheidsuitgaven.

 • Het Rikers Island Project had als doel het verlagen van recidive onder vrijgelaten gedetineerden.
 • Het Peterborough Prison Project richtte zich op het verminderen van herhalingscriminaliteit onder ex-gedetineerden.
 • De Massachusetts Juvenile Justice SIB richtte zich op het verminderen van jeugdopsluitingscijfers en het verbeteren van rehabilitatiediensten.
 • De D.C. Pretrial Services SIB had als doel het verlagen van voorlopige hechteniscijfers en het verbeteren van de toegang tot sociale diensten.
 • De Midlands Probation SIB had als doel het verlagen van herhalingscriminaliteit onder proefpersonen.

Even samenvattend

Innovatieve financieringsmodellen voor infrastructuur bieden verschillende mogelijkheden voor het financieren van cruciale projecten, die economische groei en duurzame ontwikkeling bevorderen. 

Het begrijpen van deze mechanismen is cruciaal voor het opbouwen van veerkrachtige infrastructuursystemen voor de toekomst.

Lees in een andere taal