10 รูปแบบการระดมทุนสถานศึกษาที่คุณควรทราบ

ภายในมุมมองของภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง โมเดลการทำกำจัดโครงสร้างพื้นฐานอย่างใหม่นำมาเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนา บทความนี้สำรวจสิบวิธีการนวัตกรรมในการทำกำจัดโครงสร้างพื้นฐาน จากความร่วมมือระหว่างเอกชนและรัฐสาธารณะ (PPP) ไปจนถึงตราสีเขียว (Green Bonds)

โมเดลเหล่านี้กำลังจัดรูปแบบใหม่ของการพัฒนาระดับโลก

ADVERTISEMENT

ความร่วมมือระหว่าง Sector สาธารณะและเอกชน (PPP)

PPP คือการร่วมมือระหว่างส่วนราชการและเอกชน เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นฐานสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างความสำเร็จบางประเทศ:

 • การปรับปรุงระบบขนส่งใต้ดินของลอนดอน: ความร่วมมือในการพัฒนาขนส่งสาธารณะของลอนดอน เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้โดยสาร
 • สนามบินนานาชาติเดนเวอร์: การก่อสร้างและการดำเนินการของสนามบินใหญ่ในสหรัฐฯ มีการใช้รูปแบบ PPP เพื่อการสร้างและบำรุงรักษาที่มีการเลื่อมต์
 • อุโมงค์แชนเนล (ยูโรทันเนล): PPP ส่งเสริมการก่อสร้างเชื่อมโยงระหว่างสหราชอาณาประยุกต์และฝรั่งเศษ สร้างการช่วยเครื่องคสรดีกลายเป็นการค้าข้ามชาติ
 • ทางหลวง 407 ETR ณ ปรินโทเรีย ประเทศแคนาดา: ถนนค่าเข้าทางเรือนผ่านรูปแบบ PPP มีการบริการที่เชื่องกับรายได้ของรัฐบาล
 • การพัฒนาโครงสร้างสถานศึกษาในออสเตรเลีย: PPP ก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงเรียน เพื่อความสมเหตุสมชอบในโครงสร้างสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทางการเงิน

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์หลากหลายของ PPP ในโครงการพื้นฐานระดับโลก

ADVERTISEMENT

10 รูปแบบการระดมทุนสถานศึกษาที่คุณควรทราบ

ตราสีเขียว

ตราสีเขียวคือเครื่องมือการเงินสำหรับโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานทดแทนหรือสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

บทบาทของพวกเขาในการจัดเงินทุนสำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง:

ADVERTISEMENT
 • การสะสมเงินทุนสำหรับโครงการพลังงานทดแทน
 • การจัดทุนสำหรับโครงการขนส่งที่ยั่งยืน
 • การสนับสนุนการพัฒนาอาคารที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน
 • การจัดทุนสำหรับโครงสร้างพื้นดินและการจัดการของเสีย
 • สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การลงทุนในกองทุนการลงทุนในสถานพยาน (InvITs)

InvITs รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนสำหรับโครงการพื้นฐาน เสนอผลตอบแทนที่มั่นคงผ่านเงินปันผลรายโครงการ

การทำงานของพวกเขารวมถึง:

 • การได้มา จัดหาสินทรัพยากรพื้นที่ที่ใช้งานอยู่
 • การสร้าง รายได้ ผ่านเงินค่าผ่านทาง ค่าเช่าสัญญาหรือกระแสรายได้อื่น ๆ
 • การแจกจ่าย ผลตอบแทน ให้กับนักลงทุนในรูปแบบเงินปันผล
 • การบำรุงรักษาและการจัดการ สินทรัพย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ
 • การให้การ เงินสด ให้กับนักลงทุน ผ่านการซื้อขายหน่วย InvIT ในตลาดหลักทรัพย์

ตัวอย่างโครงการพื้นฐานที่ได้รับเงินทุนผ่าน InvITs

InvITs ทุนโครงการพื้นฐานที่หลากหลาย ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินที่สำคัญ

 • ถนนค่าของโรงทานและทางหลวง
 • เส้นทางถ่านไฟฟ้าและซับสเตชัน
 • โครงการพลังงานทดแทน เช่น ฟาร์มพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
 • ท่อแก๊สและเครือข่ายการกระจาย
 • เสาสื่อสารและเครือข่าย

แพลตฟอร์มการระดมทุน

แพลตฟอร์มการระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานช่วยให้ชุมชนสนับสนุนโครงการสาธารณะทางการเงิน เป็นการสนับสนุนชุมชนที่สร้างสรรค์

Case Studies Illustrating Successful Crowdfunding Campaigns for Infrastructure

Crowdfunding has emerged as a powerful tool for financing infrastructure projects, enabling community participation and support in their development.

 • The renovation of a historic bridge in a small town, funded by residents through a crowdfunding platform.
 • Construction of a community park in an urban area, with funding secured through a crowdfunding campaign driven by neighborhood residents.
 • Solar panel installation on public buildings funded by environmentally-conscious citizens through crowdfunding.
 • Restoration of a public library in a rural community, achieved through a crowdfunding effort engaging local patrons and supporters.
 • New suburban playground funded by parents and community via crowdfunding, prioritizing children’s well-being.

กองทุนการลงทุนผลกระทบ

กองทุนผลกระทบเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นพลังงานทดแทนและการขนส่งยั่งยึดที่ยั่งยืน

มีเป้าหมายที่จะได้ผลตอบแทนทางการเงินร่วมกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เชิงบวก

ตัวอย่างของกองทุนการลงทุนมีผลต่อการพัฒนาพื้นฐาน

กองทุนการลงทุนมีผลต่อการพัฒนาพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนสำหรับพื้นฐานโดยให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • กองทุนพื้นฐานระดับโลก ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนทั่วโลกเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กองทุนเมืองยั่งยืน ให้เงินทุนในโครงการพื้นฐานในเมืองเพื่อปรับปรุงการรถไฟสาธารณะและการจัดการขยะ
 • กองทุนน้ำบริสุทธิ์ สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์การบำบัดน้ำและสุขภาพสาธารณะในชุมชนที่บริการไม่ครบถ้วน
 • กองทุนการไฟฟ้าในสหรุภทรชนนิรนาม ลงทุนในแหล่งพลังงานทดแทนนอกเหนือการท่องเส้นไฟฟ้าเพื่อให้ไฟฟ้าให้กับพื้นที่ห่างไกล
 • กองทุนสร้างสิ่งก่อสร้างสีเขียว สนับสนุนวิธีการสร้างที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานผ่านการลงทุนในโครงการสร้างที่ยั่งยืน

การรีไซเคิลสินทรัพย์

การรีไซเคิลสินทรัพย์ เกี่ยวข้องกับการขายหรือเช่าซื้อสินทรัพย์พื้นฐานที่มีอยู่โดยรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้ในการทำโครงการใหม่

มันใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนในการจัดการสินทรัพย์และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้กิจกรรมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อพัฒนาโครงการ

กิจกรรมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เป็นตัวอย่างการใช้สิ่งทรัพยากรที่มีอยู่ในโครงสร้างอินเฟราสทรัคเจอร์เพื่อทุนทำโครงการใหม่ แสดงถึงศักยภาพในเรื่องการทำการเงินสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • การขายอาคารสำนักงานของรัฐเพื่อทุนการสร้างท่ารถไฟ
 • การเช่าทางด่วนเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
 • การเอดวายสถานที่บำบัดน้ำเพื่อลงทุนในพลังงานทดแทน
 • การขายบริษัทประประชารพลังงานยั่งยืน

บอนด์ผลกระทบด้านพัฒนา (Development Impact Bonds – DIBs)

บอนด์ผลกระทบด้านพัฒนา (DIBs) เป็นการให้นักลงทุนเอกชนให้เงินทุนเบื้องหน้าสำหรับโครงการสังคมในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา โดยมีผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

ผลลัพธ์เหล่านี้ถูกวัดเพื่อสร้างสรรค์การใช้งานโครงการอย่างเป็นประสิทธิภาพและการแบ่งปันความเสี่ยง

DIBs ช่วยดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเข้าสู่โครงการพื้นฐานสำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการยั่งยืน

ตัวอย่างโครงการ DIB ที่ประสบความสำเร็จ

Development Impact Bonds (DIBs) ช่วยให้โครงการสังคมที่มีผลกระทบในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาเป็นความเป็นจริงผ่านการจัดหาเงินทุนอย่างประสิทธิภาพ

 • โครงการ< การศึกษาที่ได้รับทุนจาก DIB ในภูมิภาคซับซาฮาราแอฟริกา ผลลัพธ์เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างสำคัญในการเข้าเรียนและการให้ผลการเรียนดีขึ้น
 • โครงการ< การดูแลสุขภาพ DIB ในเอเชียใต้ เพิ่มขึ้นในอัตราการตายของมารดาผ่านการเข้าถึงบริการการดูแลระยะตั้งครรภ์ที่ดีขึ้น
 • โครงการ< เกษตรกรรม DIB ในอเมริกาลาติน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้สำหรับเกษตรกรเล็ก
 • การเดี๋ยวอาบน้ำ DIB ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรับปรุงการเข้าถึงน้ำบริสุทธิและสิ่งอำนวยความสะอาด ลดโรคจากน้ำ

การจัดการเงินทุนผ่านการตระเวนกว่างค่า

การจัดการเงินทุนผ่านการตระเวนกว่างค่า คือการจัดทุนสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง โดยจับก๊าซค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น 

มันช่วยเสริมที่มาจากแหล่งรายได้ที่หลากหลายและการวางแผนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

Case Studies Demonstrating Effective Implementation of Value Capture Mechanisms

เคสสตัดดีสงของกลไกการจับมูลค่าที่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้กลไกนี้ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการพื้นฐาน

 • Hudson Yards ในนิวยอร์กใช้การได้เรทภาษีเพิ่มเพื่อรับทุนสำหรับโครงการสาธารณะ
 • ระบบขนส่งมวลชนแบบรวดเร็วในคูริติบาประเทศบราซิลได้รับทุนสำหรับการขยายตัวด้วยการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินขึ้น
 • โครงการปรับปรุงสถานีโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นได้รับทุนในการปรับปรุงผ่านการขายสิทธิในอากาศ
 • โครงการ Crossrail ในลอนดอนใช้การเพิ่มภาษีทางธุรกิจสำหรับการก่อสร้างรถไฟใหม่

กองทุนรัฐ

กองทุนรัฐ (SWFs) เป็น หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรัฐ ที่จัดการสินทรัพย์สำหรับ ประเทศรัฐ โดยทั่วไปจากรายได้สด. SWFs ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงบริการสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ.

ตัวอย่างโครงการพื้นฐานที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนเช่าซูเปอร์

กองทุนเช่าซูเปอร์ (SWFs) ให้ทุนสนับสนุนโครงการพื้นฐานระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ

 • การลงทุนของ Qatar Investment Authority ในโครงการขยายตัวสนามบิน London Heathrow Airport
 • ความมุ่งหมายของ Abu Dhabi Investment Authority ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในยุโรป
 • การลงทุนของ Government of Singapore Investment Corporation ในโครงการรถไฟความเร็วสูงในเอเชีย
 • การให้ทุนของ China Investment Corporation ในการพัฒนาโครงสร้างพอร์ตในแอฟริกา

10 รูปแบบการระดมทุนสถานศึกษาที่คุณควรทราบ

สัญญาสัญญากิจกรรมสังคม (Social Impact Bonds – SIBs)

สัญญาสัญญากิจกรรมสังคม (SIBs) เป็นกระบวนการที่ผู้ลงทุนเอกชนให้ทุนมัดจำสำหรับโปรแกรมสังคมโดยมีผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่กำหนดล่วงหน้า

มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขท้าทายด้านสังคมพร้อมกับลดภาระทางการเงินต่อรัฐบาล

SIBs เป็นสิ่งสำคัญในการจัดทุนโครงสร้างพื้นฐานสังคมและสนับสนุนความมีประสิทธิภาพและการรับผิดชอบ

ตัวอย่างโครงการ SIB ที่ประสบความสำเร็จ

โครงการ Social Impact Bond (SIB) ที่ประสบความสำเร็จใช้การลงทุนจากเอกชนสำหรับโปรแกรมสังคม เพื่อบรรลุผลลัพธ์โดยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

 • โครงการ Rikers Island มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการกลับมาอยู่ในเรือนจำของผู้ปล่วย
 • โครงการเรือนจำ Peterborough เน้นการลดอัตราการกระทำผิดของผู้ต้องขังเก่า
 • โครงการ SIB ด้านยุติธรรมเด็กและวัยรุนในรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ เน้นการลดอัตราจำคุกของเยาวชนและเพิ่มบริการฟื้นฟู
 • โครงการบริการก่อนพิจารณาคำพิพากษาใน D.C. SIB เน้นการลดอัตราถือเป็นระดมอันดับก่อนพิจารณาคำพิพากษาและปรับปรุงการเข้าถึงบริการสังคม
 • โครงการบริการพิสมานใน Midlands SIB มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการกระทำผิดของผู้ต้องหน้าทนา

สรุป

รูปแบบการจัดทุนสถานที่สร้างสรรค์นวัตกรรมนำเสนอเส้นทางที่หลากหลายในการระดมทุนโครงการที่สำคัญ เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเข้าใจกลไกเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการสร้างระบบสถานที่สร้างสรรค์ที่ทนทานสำหรับอนาคต

อ่านในภาษาอื่น