10 กลยุทธ์สำคัญสำหรับการได้รับกำไรด้วยเครื่องมือตลาดอนุพันธ์

ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะสำรวจสิ่งที่สำคัญสิบข้อในการทำกำไรด้วยเครื่องมือทางตลาดอนุพันธ์ โดยทั่วไป

ไม่ว่าจะเป็นผู้มือหรือนักลงทุนระดับมือก็ได้ กลยุทธ์เหล่านี้จะให้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณในการนำทางตลาดอนุพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ADVERTISEMENT

ตั้งแต่การทำเฮ็ดจิ้งถึงการใช้การจำหน่าย พวกเราจะถาดะวิธีทางวิชาการขององค์กรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและเสริมสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณ

การเข้าใจเครื่องมือการตลาดอนุพันธ์

เครื่องมือการตลาดอนุพันธ์มีค่ามาจากทรัพย์สิน ดัชนี หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง 

การลงทุนนั้นช่วยให้นักลงทุนได้ทำนายการเคลื่อนไหวราคา ป้องกันความเสี่ยง หรือเข้าถึงตลาดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างตรง Key types ประกอบด้วย:

ADVERTISEMENT
 • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ซื้อหรือขายทรัพย์สินในราคาที่กำหนดในวันที่จะมา
 • สัญญาอ๊อปชั่น: สิทธิที่จะซื้อ (คอล) หรือขาย (พุท) ทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า: เหมือนกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ถูกซื้อขายผ่านแท่งระหว่างสองฝ่าย
 • สวอพ: แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดหรือเครื่องมือการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกัน
 • กองทุนซื้อขายบนตลาด: กองทุนที่ติดตามดัชนีหรือสินค้าที่เทรดบนตลาด
 • อนุพันธ์เครดิต: จัดการความเสี่ยงเครดิตด้วยเครื่องมืออนุพันธ์ เช่น CDS และ CDOs
 • อนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย: มูลค่าเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ย เช่น สวอพ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • อนุพันธ์เงินเยน: สัญญาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอ๊อปชั่น
 • อนุพันธ์สินค้า: สัญญาที่เชื่อมโยงกับราคาสินค้า เช่น ทองหรือน้ำมัน
 • อนุพันธ์หุ้น: มูลค่าที่ได้จากหุ้นหรือดัชนี เช่น ออฟชั่นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลยุทธ์หลักสำหรับการทำกำไร

การปลดล็อกความสามารถในการทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ต้องการการเรียนรู้กลยุทธ์หลักที่เหมาะสมกับวัตถุประการการซื้อขายต่าง ๆ นี่คือยุทธศาสตร์สำคัญสิบข้อ:

 1. การป้องกันความเสี่ยง (Hedging): ลดความเสี่ยงโดยการดำเนินตำแหน่งสำหรับป้องกันตัวตนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้อให้
 2. การเสแปควลเลชัน (Speculation): ทำกำไรจากการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาโดยการดำเนินตำแหน่งทางทิศทางในตลาด
 3. อาร์บิทราจ: ใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของราคาระหว่างสินทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องสำหรับกำไรที่ปลอดภัย
 4. การซื้อขายออปชั่น (Options Trading): ใช้สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ล่วงหน้า
 5. การซื้อขายอนาตตัล (Futures Trading): ซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ในวันที่เกินแล้วเพื่อให้ได้ราคาที่แน่นอนและการจัดการความเสี่ยง
 6. การซื้อขายแบบกระจาย (Spread Trading): ทำกำไรจากความต่างราคาระหว่างสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่จัดส่งหรือสถานที่
 7. การซื้อขายคู่ (Pair Trading): ซื้อและขายสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันพร้อมกันเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กัน
 8. สวอป: แลกเปลี่ยนสตรีมเงินหรือสินทรัพย์กับฝ่ายอื่นเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบที่ต้องการ
 9. เทคนิคการจัดการความเสี่ยง: นำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอนุพันธ์
 10. การเพิ่มประสิทธิภาพและการซื้อขายของย่อย (Leveraging and Margin Trading): เพิ่มโอกาสในการได้กำไรโดยการยืมเงินเพื่อเพิ่มขนาดตำแหน่งการซื้อขาย แม้ว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างและประเด็นการศึกษา

กรณีศึกษาในชีวิตจริงช่วยให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายลุกเทียนที่เชื่อถือได้ ด้วยบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลว

 • การล่มสลายของ Long-Term Capital Management (LTCM): แม้จะมีโมเดลที่ซับซ้อน การเปิดทองหลังของ LTCM นำไปสู่ความล่มสลาย ทำให้การจัดการความเสี่ยงเป็นปัญหา
 • การล่มสลายของ Barings Bank: การซื้อขายนอกวงจรโดย Nick Leeson ทำให้ Barings ล่มสลาย โดยเด่นทำจุดความจำเป็นของการควบคุม
 • การใช้ลุกเทียนของ Enron: ธุรกรรมนอกงบบัญชีของ Enron เปิดเผยความเสี่ยงจากข้อความที่ลบ
 • การซื้อขาย “London Whale” ของ JPMorgan Chase: การขาดทุนมหาศาลในลูกเทียนเครดิตย้ำยอกความเสี่ยงจากการควบคุม
 • การขาดทุนจากการซื้อขายก๊าซธรรมชาติของ Amaranth Advisors: ขาดทุนของ Amaranth ย้ำเติมถึงความอันตรายจากกลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงโดยเล่นเซี้ยว

กรณีเหล่านี้ย้ำเติมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัยและความเข้าปกครองตามกฎหมาย

ADVERTISEMENT

ความเสี่ยงและปัจจัยที่ต้องพิจารณา

การเข้าใจความเสี่ยงและปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการซื้อขายดุลเลิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างประสบความสำเร็จ ต่อไปนี้คือปัจจัยที่สำคัญที่ต้องพิจารณา:

 • ความเสี่ยงจากตลาด: ความผันผวนในราคาของสินทรัพย์ใต้สำคัญอาจ导致ความสูญเสีย
 • ความเสี่ยงจากคูณพาร์ตี้: ความเสี่ยงจากคูณพาร์ตี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ให้ได้
 • ความเสี่ยงจากความไม่สะดวกในเรื่อง Likelihood: ความลำบากในการซื้อหรือขายตำแหน่งเนื่องจากสภาพตลาด Likelihood ที่ต่ำ
 • ความเสี่ยงจากการยืมเงิน: ความสูญเสียหรือกำไรที่ขยายขนาดตำแหน่งโดยยืมเพื่อเพิ่มขนาดตำแหน่ง
 • ความเสี่ยงการดำเนินงาน: ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของการดำเนินงานการซื้อขาย การป้องกัน, หรือความเสียภาพที่เกิดขึ้นในระบบ
 • ความเสี่ยงทางกฎหมาย: ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่มีผลต่อตลาดดุลเลิจและการต่อพอตไตค
 • ความเสี่ยงจากโมเดล: ความความถูกต้องหรือความจำกัดในโมเดลปริมาณที่ใช้อยู่ในการตัดสินใจ SEDIE
 • ความเสี่ยงจากการเรียกเงินยืม: ความจำเป็นในการฝากเงินเพิ่มเติมหากตลาดเคลื่อนไหวต่อตำแหน่ง
 • ความเสี่ยงจากเหตุการณ์: เหตุการณ์ที่ไม่คาดฉวด, เช่น เหตุการณ์ที่มีผลต่อตลาดเช่นเหตุการณ์ทางการเมืองหรือภัยสิ่งแวดล้อม
 • ความละเอียดใจจากรัฐบาล: การประมาณความสามารถในการนำความเคลื่อนไหวในตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การรับความเสี่ยงอย่างเกิน

การเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่เป็นไปได้และสร้างรายได้ที่ดีในการซื้อขายดุลเลิจ

คำนึงถึงกฎหมาย

การนำทางคำนึงถึงกฎหมายได้เป็นสิ่งที่สำคัญในการเทรดดิวแรทีฟเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและลดความเสี่ยงทางกฎหมาย เรามีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้:

 • กองทหารกฎหมาย: ควบคุมโดยหน่วยงาน เช่น สำนักงานป้องกันการซื้อขายวัตถุที่เป็นมิฉะนั้น (SEC) และ คมภ.โต
 • ความต้องการที่ต้องปฏิบัติ: การปฏิบัติตามกฎระเบียบตลาดดิวแรทีฟ รวมถึงการรายงาน
 • ความเชื่นชอบตลาด: รักษาการค้าอย่างโปร่งใสและเที่ยวธุรกิจต่อไป
 • มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง: การนำเสนอกรอบงานที่แข็งแรงที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
 • ความคุ้มครองของผู้ลงทุน: ป้องกันผลประโยชน์จากภายใต้การปลอมแปลงและการกรุไม่ถูกต้อง
 • ความต้องการทุน: ตรงตามมาตรฐานความสามารถสำหรับความมั่นคงของสถาบันการเงิน
 • กฎระเบียบส่วนต่างประเทศ: ปฏิบัติตามระบบกฎหมายระหว่างประเทศ

เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเทรดดิวทีฟอิวต์และทำให้ได้ตัดสินใจจากข้อมูลที่แน่ใจ นี่คือเทคนิคที่สำคัญทั้ง 7 อย่าง:

 • การวิเคราะห์พื้นฐาน: การประเมินสินทรัพย์โดยใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ รายงานการเงิน และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์เทคนิค: การศึกษาแบบสำรวจหลักการ แนวโน้มของปริมาณ และตัวชี้วัดแผนภูมิเพื่อคาดเดาการเคลื่อนไหวของตลาด
 • การวิเคราะห์อารมณ์: การประเมินอารมณ์ของตลาดและจิตวิญญาณของนักลงทุนผ่านการสำรวจ สื่อสังคม และทิศทางของข่าว
 • การวิเคราะห์ปริมาณ: การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเทคนิคการสถิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและระบุโอกาสในการเทรด
 • การวิเคราะห์ระหว่างตลาด: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้น บอนด์ และสินค้าเพื่อให้ความเข้าใจตลาดทั่วไป
 • การวิงเคราะห์ตามเหตุการณ์: การวิเคราะห์ตลาดต่อประเด็นข่าวสารการเงิน การมีอันดับการประเทศหรือการพัฒนาทางนโยบาย
 • การวิเคราะห์ฤดูกาล: การระบุแพทเทิร์นและแนวโน้มที่เกิดซ้ำๆ จากปัจจัยฤดูกาลหรือเหตุการณืตามปฏิทินที่มีผลต่อพฤกษาการตลาด

การสร้างแผนการเทรด

การสร้างแผนการเทรดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเทรดอย่างระบบและมีวินัยในตลาดอนุพันธ์ ต่อไปนี้คือส่วนประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา:

 • การตั้งเป้าหมาย: กำหนดวัตถุประสงค์การเทรดอย่างชัดเจนและเป็นไปได้
 • ความอดทนต่อความเสี่ยง: กำหนดระดับของความเสี่ยงที่คุณพร้อมยอมรับต่อการเทรดต่อราคาหรือโดยรวม
 • การเลือกสินทรัพย์: เลือกอนุพันธ์เฉพาะหรือสินทรัพย์รองที่จะเทรดโดยใช้กลยุทธ์และการวิเคราะห์ตลาดของคุณ
 • เกณฑ์การเข้าและออกตลาด: กำหนดเกณฑ์การเข้าและออกตลาดรวมถึงระดับราคาและตัวบ่งชี้
 • การกำหนดขนาดพอสม: กำหนดขนาดที่เหมาะสมของการเทรดแต่ละครั้งโดยใช้หลักการการจัดการความเสี่ยงและขนาดบัญชี
 • การจัดการเทรด: วางแผนการจัดการเทรดโดยรวมการตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุน การตามหยุดและเป้าหมายกำไร
 • ตรวจสอบและปรับปรุง: กำหนดกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อปรับแผนการเทรดของคุณ

สรุป

เชิงสรุปว่า การระบบการควบคุมประจำหลักสิ่งจำเป็นในการทำกำไรจากงานธุรกิจดีเริจสำหรับการนำทางเข้าในตลาดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้โดยสร้างแรงผลักดันต่อผลลัพธ์ในการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ นี้ย้ำถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและการรับรู้ถึงตลาด

อ่านในภาษาอื่น