10 Chiến lược chính để tạo lợi nhuận với các công cụ thị trường phái sinh

Hướng dẫn này sẽ trình bày mười chiến lược cần thiết để tạo lợi nhuận với công cụ thị trường phái sinh.

Dù bạn mới bắt đầu giao dịch hay là một nhà đầu tư kỳ cựu, những chiến lược này cung cấp cái nhìn thực tế để giúp bạn thâm nhập vào thị trường phái sinh một cách hiệu quả.

ADVERTISEMENT

Từ việc đảo chiều đến sử dụng đòn bẩy, chúng tôi sẽ đề cập đến các chiến thuật quan trọng để tối ưu hóa cách tiếp cận giao dịch của bạn và nâng cao danh mục đầu tư của bạn.

Hiểu về Các Công Cụ Thị Trường Dẫn Xuất

Các công cụ thị trường dẫn xuất đều có giá trị từ tài sản cơ bản, các chỉ số hoặc thực thể.

Chúng cho phép nhà đầu tư đặt cược vào sự biến động giá, nhảy hố rủi ro hoặc tiếp cận thị trường mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Các loại chính bao gồm:

ADVERTISEMENT
 • Hợp Đồng Tương Lai (Futures Contracts): Mua hoặc bán tài sản với giá nhất định vào một ngày trong tương lai.
 • Hợp Đồng Quyền Chọn (Options Contracts): Quyền mua (call) hoặc bán (put) tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Hợp Đồng Tiến (Forward Contracts): Tương tự như hợp đồng tương lai nhưng được giao dịch ngoài quầy giữa hai bên.
 • Trao Đổi (Swaps): Trao đổi dòng tiền hoặc các công cụ tài chính theo điều kiện thỏa thuận.
 • Quỹ Giao Dịch Trên Sàn (Exchange-Traded Funds, ETFs): Quỹ theo dõi các chỉ số hoặc hàng hóa cụ thể được giao dịch trên các sàn giao dịch.
 • Các Công Cụ Dự Phòng Tín Dụng (Credit Derivatives): Quản lý rủi ro tín dụng bằng các công cụ như CDS và CDOs.
 • Công Cụ Dự Phòng Lãi Suất (Interest Rate Derivatives): Giá trị biến động theo lãi suất, như hợp đồng tra’4444o đổi và tương lai.
 • Công Cụ Dự Phòng Tiền Tệ (Currency Derivatives): Hợp đồng dựa trên tỷ giá hối đoái, bao gồm hợp đồng tương lửa và quyền chọn.
 • Công Cụ Dự Phòng Hàng Hóa (Commodity Derivatives): Hợp đồng liên quan đến giá hàng hóa như vàng hoặc dầu.
 • Công Cụ Dự Phòng Chứng Khoán (Equity Derivatives): Giá trị phát sinh từ cổ phiếu hoặc chỉ số, bao gồm quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Các Chiến lược Chính để Đạt Lợi Nhuận

Để khai thác lợi nhuận trên thị trường phái sinh, cần thành thạo các chiến lược chính được điều chỉnh cho các mục tiêu giao dịch khác nhau. Đây là mười chiến lược cần thiết:

 1. Bảo vệ (Hedging): Giảm thiểu rủi ro bằng cách mở các vị thế đối lập để bảo vệ khỏi các biến động giá không lợi.
 2. Suy luận (Speculation): Lợi nhuận từ các biến động giá dự kiến bằng cách mở các vị thế hướng dẫn trong thị trường.
 3. Arbitrage: Tận dụng các sai lệch giá giữa các tài sản hoặc thị trường liên quan để thu lợi không rủi ro.
 4. Đầu tư Tùy chọn (Options Trading): Sử dụng quyền mua hoặc bán tài sản ở các mức giá xác định trong khung thời gian chỉ định.
 5. Đầu tư Hợp đồng tương lai (Futures Trading): Mua hoặc bán tài sản ở các mức giá xác định vào các ngày sau này, đảm bảo giá cả và quản lý rủi ro.
 6. Thương mại Chênh lệch (Spread Trading): Lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các tài sản liên quan, như ngày giao thức hoặc địa điểm.
 7. Thương mại Cặp (Pair Trading): Đồng thời mua và bán các tài sản tương quan để lợi nhuận từ biến động giá tương đối.
 8. Đổi nợ (Swaps): Trao đổi dòng tiền hoặc tài sản với bên khác để quản lý rủi ro hoặc có những phơi sắp nhu cầu mong muốn.
 9. Kỹ thuật Quản lý Rủi ro: Thực hiện các chiến lược khác nhau để xác định, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh.
 10. Đòn bẩy và Giao dịch Ký quỹ (Leveraging and Margin Trading): Tăng cường lợi nhuận tiềm năng bằng cách vay vốn để tăng kích thước vị thế giao dịch, tuy nhiên đi kèm với rủi ro tăng cao.

Các Thành Công và Các Ví Dụ

Các học trường thực tế cung cấp cái nhìn xuyen suot về các chiến lược giao dịch phái sinh thực tế, với những bài học từ thành công và thất bại.