10 Strategii cheie pentru obținerea de profituri cu instrumentele pieței derivate

Acest ghid va explora zece strategii esențiale pentru a obține profituri cu instrumente de pe piața derivatelor

Fie că sunteți la început în tranzacționare sau un investitor experimentat, aceste strategii oferă idei practice pentru a vă ajuta să navigați eficient pe piețele derivate. 

ADVERTISEMENT

De la protejare la sporirea efectului de levier, vom acoperi tactici critice pentru a vă optimiza abordarea în tranzacționare și a vă îmbunătăți portofoliul de investiții.

Înțelegerea Instrumentelor Pieței Derivatelor

Instrumentele pieței derivatelor își obțin valoarea din activele, indicii sau entitățile de bază. 

Ele permit investitorilor să speculeze asupra mișcărilor de preț, să își acopere riscurile sau să acceseze piețele fără a deține activul de bază. Principalele tipuri includ:

ADVERTISEMENT
 • Contracte Futures: Cumpără sau vinde active la un preț stabilit într-o dată viitoare.
 • Contracte Opționale: Dreptul de a cumpăra (call) sau de a vinde (put) active într-un anumit interval de timp.
 • Contracte Forward: Asemănătoare cu futures, dar tranzacționate ‘over the counter’ între două părți.
 • Swaps-uri: Schimb de fluxuri de numerar sau instrumente financiare în condițiile convenite.
 • Fonduri tranzacționate pe Bursă (ETF-uri): Fonduri care urmăresc indici specifici sau mărfuri tranzacționate pe burse.
 • Derivate de Credit: Gestionează riscul de credit cu instrumente precum CDS-uri și CDO-uri.
 • Derivate de Rată a Dobânzii: Valoarea fluctuează în funcție de ratele dobânzilor, precum swaps-urile și futures-urile.
 • Derivate Valutare: Contracte bazate pe ratele de schimb, inclusiv futures-uri și opțiuni.
 • Derivate de Mărfuri: Contracte legate de prețurile mărfurilor precum aurul sau petrolul.
 • Derivate de Acțiuni: Valoarea derivată din acțiuni sau indici, inclusiv opțiuni și futures-uri.

Strategii cheie pentru a face profit

Obținerea profitului pe piețele derivate necesită stăpânirea unor strategii cheie adaptate diferitelor obiective de tranzacționare. Iată zece tactici esențiale:

 1. Acoperire (Hedging): Minimizarea riscului prin adoptarea de poziții compensatorii pentru a proteja împotriva mișcărilor adverse de preț.
 2. Speculație: Obținerea de profituri din mișcările anticipate ale prețurilor prin adoptarea de poziții direcționale pe piață.
 3. Arbitraj: Exploatarea discrepanțelor de preț între active sau piețe conexe pentru obținerea de profituri fără riscuri.
 4. Tranzacționare cu opțiuni (Options Trading): Utilizarea dreptului de a cumpăra sau vinde active la prețuri prestabilite în cadrul unor intervale de timp specificate.
 5. Tranzacționare cu contracte futures (Futures Trading): Cumpărarea sau vânzarea de active la prețuri prestabilite în date viitoare, oferind certitudine în ceea ce privește prețul și managementul riscului.
 6. Tranzacționare spread: Obținerea de profituri din diferențele de prețuri între active conexe, cum ar fi datele sau locațiile de livrare.
 7. Tranzacționare de perechi (Pair Trading): Cumpărarea și vânzarea simultană a activelor corelate pentru a obține profituri din mișcările relative ale prețurilor.
 8. Swap-uri: Schimbul de fluxuri de numerar sau de active cu o altă parte pentru a gestiona riscul sau a obține expuneri dorite.
 9. Tehnici de management al riscurilor (Risk Management Techniques): Implementarea diverselor strategii pentru identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor asociate tranzacționării cu derivate.
 10. Utilizarea levierării și tranzacționarea cu marjă (Leveraging and Margin Trading): Amplificarea randamentelor potențiale prin împrumutarea de fonduri pentru a crește dimensiunile pozițiilor de tranzacționare, cu toate că cu un risc mai mare.

Studii de Caz și Exemple

Studiile de caz din viața reală oferă perspective asupra strategiilor practice de tranzacționare cu derivate, cu lecții învățate din succese și eșecuri.

 • Colapsul Long-Term Capital Management (LTCM): În ciuda modelelor sofisticate, levierul LTCM a dus la colaps, evidențiind gestionarea riscului.
 • Colapsul Băncii Barings: Tranzacționarea abuzivă de către Nick Leeson a dus la prăbușirea Barings, subliniind necesitatea unor controale.
 • Utilizarea de Derivate de către Enron: Tranzacțiile off-balance-sheet ale Enron au arătat riscurile opacității.
 • Tranzacția „Balenă Londoneză” a JPMorgan Chase: Pierderile masive în derivatele de credit au evidențiat riscurile neglijării.
 • Pierderile în Tranzacționarea cu Gaz Natural a Amaranth Advisors: Pierderile Amaranth au subliniat pericolele suprareliabilității asupra strategiilor speculative.

Aceste cazuri subliniază gestionarea disciplinată a riscurilor și conformitatea reglementărilor.

ADVERTISEMENT

Riscuri și Considerații

Înțelegerea riscurilor și considerațiilor legate de tranzacționarea derivatelor este crucială pentru participarea cu succes pe piață. Iată factorii vitali de luat în considerare:

 • Risc de Piață: Fluctuațiile prețurilor activelor subiacente pot duce la pierderi.
 • Risc de Contraparte: Riscul de default din partea contra-părților care nu își îndeplinesc obligațiile.
 • Risc de Lichiditate: Dificultatea de a cumpăra sau vinde poziții din cauza lichidității scăzute a pieței.
 • Risc de Levier: Pierderi sau câștiguri amplificate datorită împrumutului pentru a mări dimensiunile pozițiilor.
 • Risc Operațional: Riscuri din erorile operațiunilor de tranzacționare, fraudă sau defecțiuni de sistem.
 • Risc Regulator: Schimbările în reglementările care afectează piețele de derivate și practicile de tranzacționare.
 • Risc de Model: Inexactități sau limitări în modelele cantitative folosite pentru deciziile de tranzacționare.
 • Risc de Margin Call: Cerința de a depune fonduri suplimentare dacă piața se mișcă împotriva pozițiilor.
 • Risc de Eveniment: Evenimente neașteptate, precum evenimente geopolitice sau dezastre naturale, care impactează piețele.
 • Tendința de Supraestimare: Supraestimarea abilității de a prezice mișcările pieței, ducând la asumarea excesivă a riscurilor.

Înțelegerea și gestionarea acestor riscuri sunt esențiale pentru atenuarea pierderilor potențiale și optimizarea randamentului în tranzacționarea cu derivate.

Considerații Reglementare

Navigarea în considerațiile reglementare este crucială în tranzacționarea cu derivate pentru a asigura conformitatea și a atenua riscurile legale. Iată factorii vitali de luat în considerare:

 • Organisme Reglementare: Supravegherea de către autorități precum SEC și CFTC.
 • Cerințe de Conformitate: Respectarea reglementărilor pieței de derivate, inclusiv raportarea.
 • Integritatea Pieței: Menținerea practicilor comerciale corecte și transparente.
 • Standarde de Gestionare a Riscurilor: Implementarea de cadre robuste aliniate cu reglementările.
 • Protecția Investitorilor: Protejarea intereselor împotriva fraudelor și inconsecvențelor.
 • Cerințe de Capital: Respectarea standardelor de adecvare pentru stabilitate financiară.
 • Reglementări Transfrontaliere: Conformarea cu regimuri reglementare internaționale.

Metode de Analiză a Pieței

Analizarea piețelor în mod eficient este esențială pentru luarea deciziilor informate de tranzacționare în derivate. Iată șapte tehnici esențiale:

 • Analiza Fundamentală: Evaluarea activelor pe baza indicatorilor economici, a situațiilor financiare și a tendințelor din industrie.
 • Analiza Tehnică: Studierea modelelor de prețuri, a tendințelor de volum și a indicatorilor graficelor pentru a prognoza mișcările pieței.
 • Analiza Sentimentului: Aprecierea sentimentului pieței și a psihologiei investitorilor prin sondaje, media socială și sentimentul din știri.
 • Analiza Cantitativă: Modele matematice și tehnici statistice sunt aplicate pentru a analiza datele pieței și a identifica oportunități de tranzacționare.
 • Analiza Interşansei: Analizarea corelațiilor dintre acțiuni, obligațiuni și mărfuri pentru o mai mare înțelegere a pieței.
 • Analiza Bazată pe Evenimente: Analiza reacțiilor pieței la rapoartele financiare, la eliberările economice sau la dezvoltările geopolitice.
 • Analiza Sezonieră: Identificarea modelelor și tendințelor recurente pe baza factorilor sezonieri sau a evenimentelor calendaristice care afectează comportamentul pieței.

Elaborarea unui plan de tranzacționare

Elaborarea unui plan de tranzacționare este esențială pentru tranzacționarea sistematică și disciplinată în derivate. Iată principalele componente de luat în considerare:

 • Stabilirea obiectivelor: Stabilirea obiectivelor de tranzacționare clare și realizabile.
 • Toleranța la risc: Determinarea nivelului de risc pe care sunteți dispus să-l acceptați per tranzacție sau în total.
 • Selectarea activelor: Alegerea unor derivate sau active subiacente specifice pentru tranzacționare în funcție de strategia și analiza pieței dumneavoastră.
 • Criteriile de intrare și ieșire: Definirea criteriilor de intrare și de ieșire din tranzacție, inclusiv nivelurile de preț și indicatorii.
 • Dimensionarea poziției: Determinarea dimensiunii corespunzătoare a fiecărei tranzacții în funcție de principiile de gestionare a riscului și dimensiunea contului.
 • Gestionarea tranzacțiilor: Planificarea modului de gestionare a tranzacțiilor, inclusiv setarea ordinelor stop-loss, a stop-urilor dinamic și a obiectivelor de profit.
 • Revizuire și ajustare: Stabilirea unui proces regulat de revizuire pentru ajustarea planului de tranzacționare.

Concluzia

În concluzie, stăpânirea celor zece strategii critice pentru obținerea profiturilor din instrumentele pieței derivate este esențială pentru a naviga eficient pe piețele financiare. 

Înțelegerea și implementarea acestor strategii pot îmbunătăți semnificativ rezultatele tranzacționării. 

Aceasta subliniază importanța gestionării prudente a riscului și conștientizării pieței.

Citeste în alta limba